'วิทิต'ยื่นฟ้อง'ประดิษฐ'ปลด12ก.ค.

Fri, 2013-07-12 09:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 12 กรกฎาคม นพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะเดินทางไปยังศาลปกครอง เพื่อยื่นฟ้องคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.), นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งคณะ กรณีมีมติเห็นชอบตามบอร์ด อภ.ในการปลดออกจากตำแหน่ง ทั้งที่ไม่มีเหตุสมควร โดยจะฟ้องทั้งคดีปกครอง คดีอาญาและทางแพ่ง เรียกค่าเสียหายจำนวน 31 ล้านบาท เนื่องจากข้อกล่าวหาทั้งเรื่องยาพาราเซตามอลและเรื่องการก่อสร้างโรงงานวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก เป็นเพียงข้ออ้างและความพยายามหาเหตุผลอื่นเพื่อปลดโดยไม่สุจริต และในลักษณะกล่าวหาฝ่ายเดียว แต่มูลเหตุที่แท้จริงในการปลดน่าเชื่อว่าจะมาจากสาเหตุอื่นมากกว่า

แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่า มีความเป็นไปได้ว่าพนักงานจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลที่ นพ.วิทิตเคยบริหารจนประสบความสำเร็จ อาจจะเดินทางมาให้กำลังใจ นพ.วิทิตในวันดังกล่าวที่ศาลปกครองด้วย ขณะเดียวกันทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรมก็จะร่วมเดินทางมาให้กำลังใจเช่นกัน

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 13 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--