ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - ปลัด สธ.เรียกประชุมด่วน'สหวิชาชีพสาธารณสุข 21 สาขา' เจรจา'ค่าตอบแทน'ลงตัว ด้านแพทย์ชนบทยัน 20 พ.ย. ชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรียกประชุมด่วนผู้แทนจาก สหวิชาชีพสาธารณสุข 21 สาขา จากทั่วประเทศ เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร ภายหลังชมรมแพทย์ชนบทเตรียมชุมนุมที่บ้านนายกรัฐมนตรีเพื่อทวงถามความคืบหน้าข้อเรียกร้อง ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ปรากฏว่าตัวแทนชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และชมรมแพทย์ชนบท กลับไม่เข้าร่วม

นพ.ณรงค์เปิดเผยว่า การหารือครั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน โดยที่ประชุมต่างเห็นตรงกันว่า ตัวแทนที่มาถือเป็นเสียงจากประชาคมสาธารณสุข ซึ่งมีมติดังนี้ 1.เรื่องการเดินหน้าจัดทำประกาศค่าตอบแทนกรณีเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ในทุกสาขาวิชาชีพ โดยให้ปรับใหม่เป็น ฉบับที่ 8.1 จากฉบับเดิมใช้เป็นฉบับ 4 และ 6 ของโรงพยาบาลชุมชน และฉบับ 7 ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เป็นฉบับ 8 แต่เมื่อมีข้อเสนอต่างๆ ได้มีการปรับเป็นฉบับ 8.1 ซึ่งฉบับนี้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทน ในแต่ละวิชาชีพอย่างเท่าเทียมขึ้น ไม่ใช่แค่วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง แต่ทั้งพยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรจะได้เพิ่มขึ้นตามแต่ละพื้นที่ เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์พื้นที่ใหม่ว่า หากพื้นที่ใดเคยทุรกันดาร แต่มีความเจริญเข้ามาก็ต้องปรับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 2.มีข้อสรุปในเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตามผลของงาน ซึ่งเป็นประกาศกระทรวง ฉบับ 9 โดยรวมทั้งภาระงาน หรือพีฟอร์พี (Pay for Performance: P4P) และรวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนตามคุณภาพงาน หรือ พีคิวโอ (Pay for Quality and Outcome: PQO) ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนด้วย ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องให้เดินหน้าเรื่องนี้ โดยมีผลย้อนหลังถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งจะเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการ สธ. รับทราบต่อไป

นางจงกล อินทรสาร ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน กล่าวว่า ในส่วนวิชาชีพพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเห็นด้วยที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ทั้ง ฉบับ 8.1 และฉบับ 9 เพราะหากทำงานเกิน 10 ปีขึ้นไป จะได้เงินเพิ่มจาก 1,800 บาท อีก 600 บาท รวมเป็น 2,400 บาท ถือว่ารับได้

ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการ รพ.จะนะ จ.สงขลา ในฐานะกรรมการชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า เมื่อผู้บริหาร สธ.ไม่ฟังเสียงของโรงพยาบาลชุมชน การเดินหน้าเพื่อขอความเป็นธรรมที่บ้านนายกฯ ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ก็จะเกิดขึ้นแน่นอน

วันเดียวกัน นายวัฒนะชัย นามตะ ประธานชมรม สหวิชาชีพ สธ. กล่าวว่า ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพต่างๆ ประมาณ 1,000 คน จะไปชุมนุมที่ สธ.เรียกร้องให้บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เนื่องจากขณะนี้เกณฑ์การบรรจุไม่ชัดเจน เลือกปฏิบัติ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556