10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี'สนช.'หนุนนำไทยยึดตลาด'เออีซี'

Tue, 2013-12-31 10:08 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดประกาศผล "10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2556" เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชน และแสดงแนวโน้มของธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศไทย

ตั้งเป้าให้เกิดบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง หวังกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยายามผลักดันการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ให้เกิดการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันต่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง

"การประกาศ 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 2556 นี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสนช. ดำเนินการต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนต่อการสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะความสามารถด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการ ตลอดจนสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมทั้งในระดับอุตสาหกรรม องค์กร และประชาชนทั่วไป เจ้าของผลงานทั้งสิบชิ้นถือเป็น "นวัตกรรม" ที่ประสบความสำเร็จ สร้างผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม" พีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวสุดยอดนวัตกรรมธุรกิจทั้ง 10 ชิ้น มีดังนี้

1.'คูลแคป'...สมุนไพรลดไข้จากบอระเพ็ดบริษัท ซี.เอ.พี.พี. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

พัฒนาตำรับยาลดไข้แบบสูตรผสมด้วยการใช้สมุนไพรบอระเพ็ด มาผ่านกระบวนการทำมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของสารสกัดด้วยเทคนิคการใช้ความร้อนสูงภายในระยะเวลาสั้น จึงทำไม่เกิดการเสื่อมสลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญ ยังผลให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการลดไข้ โดยสามารถนำมาใช้ทดแทนยาเคมีสังเคราะห์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วมากกว่า 7 ล้านบาท คาดว่าจะมีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่อง

2. 'เซนส์'อุปกรณ์สื่อสารทางสายตา

สำหรับผู้ป่วยอัมพาตบริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัดผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่รับคำสั่งการควบคุมเมาส์ด้วยสายตา โดยตรวจจับการกะพริบตาด้วยหลักการมอร์โฟโลยีในการตรวจจับหาตำแหน่งตาดำเพื่อวิเคราะห์ตรวจจับพฤติกรรมการกะพริบตาของผู้ใช้งานในการป้อนคำสั่งผ่านตัวอุปกรณ์ เพื่อให้ ผู้ป่วยอัมพาต และผู้ป่วยโรคเอแอลเอส ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวส่วนอื่นของร่างกายนอกจากตาได้ให้สามารถสื่อสารกับบุคคลรอบข้างผ่านอุปกรณ์นี้ได้

3. 'บิ๊กเบา'รถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

น้ำหนักเบาเชิงพาณิชย์บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัดผลิตภัณฑ์รถขนส่งอาหารสำหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 ด้วยการออกแบบ และผลิตโครงสร้างแบบ x-frame โดยใช้วัสดุเหล็กกล้าเกรด

ที่มีความแข็งแรงสูงและมีน้ำหนักเบา จึงสามารถปรับระดับความสูงของโครงสร้างได้สูงสุด 9 เมตร พร้อมกันนี้ยังได้ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับควบคุมความเสถียรภาพและการควบคุมช่องส่งอาหารแบบ 6 ทิศทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและลดเวลาการปฏิบัติงานเหลือ 2 ชั่วโมง

4.แผ่นรองส้นเท้าที่มีคุณสมบัติการกระจายแรงกด (PPRI : Physical Pressure Release Innovation) โดยได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามสรีระด้วยทีมแพทย์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มีการปรับลักษณะ รูปร่างตามสรีระ โค้งเว้าให้รับกับเท้าของทุกคนและใช้เทคโนโลยีทางวัสดุที่เพิ่มความยืดหยุ่น และรองรับการกดกระแทกในขณะเดิน วิ่ง และออกกำลังกาย จึงใช้ได้ทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ป่วยปวดส้นเท้า

5. 'คูเน่'ผงปรุงรสจากหอมหัวใหญ่

บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด เครื่องปรุงรสชนิดผง ในการนำหอมหัวใหญ่ที่มีคุณสมบัติให้ "รสอูมามิ" ซึ่งเป็นรสชาติของกลูตาเมตอิสระ ทำหน้าที่ให้รสชาติและเป็นตัวกระตุ้นความอยากอาหาร ใช้ทดแทนผงชูรสและอนุพันธ์ของผงชูรส โดยนำมาผ่านกระบวนการอบแห้งและปรุงรสร่วม กับเครื่องปรุงรสต่างๆ โดยมีเกลือเป็นตัวช่วยให้รสของอูมามิกลมกล่อมขึ้น

6.'เฮมพ์ไทย'พรมรองพื้นรถยนต์

จากเส้นใยกัญชงบริษัท ดีดี เนเจอร์ คราฟ จำกัดนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์พรมรองพื้นรถยนต์จากเส้นใยกัญชง โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยกัญชง และพัฒนาให้ยางพาราสามารถแทรกตัวและเชื่อมประสานกับผ้าทอจากกัญชงพรมรองพื้นรถยนต์มีสมบัติลดการเกิดไฟฟ้าสถิตและลดกลิ่นภายในรถยนต์

7. 'ซูกาเวีย' สารให้ความหวานจากธรรมชาติ

บริษัท ซูกาเวีย จำกัดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตสารสกัดสติวิออลไกลโคไซด์จากหญ้าหวาน

เป็นการนำหญ้าหวานมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยน้ำร้อน จากนั้นมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์โดยการใช้เรซิ่นเพื่อดูดซับสารสำคัญ และชะล้างสารสำคัญออกจากเรซิ่นด้วยตัวทำละลาย ซึ่งจะทำให้ผลิตสารสกัดสติวิออลไกลโคไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 95 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

"ซูกาเวีย" มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการผลักดันหญ้าหวานให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรที่เพาะปลูกหญ้าหวานมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

8.'ฟิอูเม่'อ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัดการออกแบบรูปทรงและทำต้นแบบอ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบการใช้งานและรูปลักษณ์ภายนอกแบบใหม่ที่แตกต่างจากอ่างอาบน้ำทั่วไปในท้องตลาด รวมถึงสามารถติดตั้งและใช้งานง่าย เหมาะสมต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วย

วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ในร้านจำหน่ายสุขภัณฑ์ชั้นนำในประเทศไทย ราคาชุดละ 59,000-129,000 บาท คาดการณ์ยอดขายในปี 2557 จะอยู่ที่ประมาณ 200 ชุด หรือคิดเป็นมูลค่าราว 20 ล้านบาท

9. 'สไปโรไจร่า ไบโอมาสก์' เวชสำอางอินทรีย์จากสาหร่ายเทา

บริษัท สมาร์ทไลฟ์ พลัส จำกัด เวชสำอางอินทรีย์จากสาหร่ายเทา โดยการนำสูตรตำรับของสารประกอบฟีนอลิกจากสาหร่ายเทาที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสำคัญ มาขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยโพลีแซกคาไรด์ธรรมชาติจากสาหร่ายเทาและสารไฮโดรคอลลอยด์ ปรับแต่งคุณสมบัติให้เป็นฟิล์มไฮโดรเจลที่สามารถดูดซับน้ำไว้ภายในโครงสร้างสูง มีความยืดหยุ่น สามารถวางทาบและปรับดึงให้แนบสัมผัสกับผิวหน้าได้ดี รู้สึกเย็นเมื่อสัมผัส และยอมให้มีการแพร่ผ่านของสารออกฤทธิ์ต่างๆ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง

พร้อมกันนี้ ยังเพิ่มความแตกต่างด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการเลือกใช้สารเติมแต่งที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

10. 'สกรีนอีซ' ชุดตรวจสอบอะฟลาท็อกซินบริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี้ จำกัด

ชุดตรวจสอบอะฟลาท็อกซินในผลผลิตเกษตร โดยใช้หลักการตรวจวิเคราะห์ทางหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา และประเมินผลด้วย MicroELISA Reader ซึ่งชุดตรวจสอบ ดังกล่าวมีราคาถูกกว่าชุดตรวจสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ประมาณ 3-5 เท่าทำให้ผู้ใช้งานมีต้นทุนค่าตรวจวิเคราะห์อะฟลาท็อกซินต่ำลง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 31 ธันวาคม 2556