แนะผู้ประกอบการรุกคัดกรองเอชพีวี

Thu, 2014-01-23 14:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน - เมื่อวันที่ 22 มกราคม นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ที่ปรึกษาภาคีหมออนามัยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และภาคีหมออนามัยฯ มีโครงการลดอัตราการป่วยเสียชีวิตของแรงงานสตรีจากมะเร็งปากมดลูก โดยออกตรวจคัดกรองเชิงรุกถึงโรงงานอุตสาหกรรม นำร่อง จ.สมุทรปราการเป็นพื้นที่แรกนั้น ได้ตรวจคัดกรองแรงงานสตรี 4,545 คน จากโรงงาน 40 แห่ง พบว่ามีแรงงานสตรีที่มีเซลล์ผิดปกติระยะเริ่มต้นที่จะกลายไปเป็นมะเร็งปากมดลูก 46 คน จากโรงงาน 20 แห่ง ทั้งหมดมีอายุ 27-46 ปี และเป็นผู้ประกันตนทั้งหมด ซึ่งจะต้องให้การรักษาต่อไป

"ปีนี้จะมีการขยายตรวจคัดกรองมะเร็งในแรงงานสตรีตามสถานประกอบการที่เหลือใน จ.สมุทรปราการอีก ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 20,000 แห่ง และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) อยู่ระหว่างหารือกับสถานประกอบการเหล่านี้ เพื่อขอให้แรงงานสตรีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย" นพ.พูลชัยกล่าว

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 24 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--