ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - ทีมนักวิจัยไบโอเทคประสบความสำเร็จในการพัฒนา "สารต้านมาลาเรีย P218" ล่าสุด ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลอง ไม่มีพิษและสามารถต้านเชื้อดื้อยาได้ เผยเป็นยาตัวแรกที่คนไทยออกแบบและสังเคราะห์ขึ้นเอง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิจัยอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียในประเทศไทย แถลงว่า ทีมนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสารต้านมาลาเรีย P218 ซึ่งเป็นสารชนิดใหม่ ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองแล้วว่าไม่มีพิษและสามารถต้านเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้ ซึ่งสาร P218 เป็นยาตัวแรกที่คนไทยออกแบบและสังเคราะห์ขึ้นเอง โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เกิดจากการค้นพบโครงสร้างเป้าหมายของยาซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่อยู่ในเชื้อมาลาเรียเมื่อ 10 ปีก่อน หลังจากนั้นได้ออกแบบยาที่จะสามารถทำลายเชื้อมาลาเรียได้ ที่สำคัญใช้ได้ผลกับเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา สามารถผลิตในรูปแบบยากิน ราคาถูกเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนได้ ทั้งนี้ สวทช. เตรียมดำเนินการความร่วมมือกับ Medicines for Malaria Venture หรือ MMV ซึ่งเป็นองค์กรในการพัฒนายารักษามาลาเรียระดับโลก เพื่อทดสอบระดับพรีคลินิกที่ได้มาตรฐาน GLP คาดว่าต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า 5 ปี หากสำเร็จจะสามารถผลิตยาใช้ทดแทนยามาลาเรียในปัจจุบันที่เริ่มพบปัญหาการดื้อยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในแถบชายแดนไทย-พม่า และชายแดนไทย-กัมพูชา จึงต้องมีการพัฒนายาใหม่ๆ ที่สามารถรักษาเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.แถลงว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก (World Malaria Day) สวทช.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคมาลาเรีย ซึ่งในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อมาลาเรียมากกว่า 200 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายต่อปี สำหรับประเทศไทยจากรายงานของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในปี 2556 มีผู้ป่วยมากกว่า 25,000 ราย ประกอบกับเริ่มมีรายงานการเกิดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในแถบชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างความตื่นตัวให้แก่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวทช.เตรียมจัดงานประชุมเวิลด์ มาลาเรีย คอนเฟอเรนซ์ 2014 (World Malaria Conference 2014) ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในการประชุมดังกล่าว มี Dr.Tim Wells, Chief Scientific Officer จาก MMV พร้อมทั้ง ศ.ศรีวิชา ครุฑสูตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย และ ศ.ยงยุทธ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนายาต้านมาลาเรียของประเทศไทยบรรยาย นอกจากนี้ สวทช.จะนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาลาเรียจากไบโอเทค และนาโนเทค มาจัดแสดงภายในงานด้วย

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 23 เม.ย. 2557 (กรอบบ่าย)--