ยอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 33 จว. กว่า 4แสนคน

Sun, 2014-08-03 19:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมการจัดหางานเผยยอดจดทะเบียน ต่างด้าว 403,849 คน ใน 33 จังหวัด ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งเจ้าหน้าที่แรงงานใน 53 จังหวัดเตรียมเปิดศูนย์จดทะเบียนเบ็ดเสร็จทันทีที่ คสช.สั่ง หลังจากนั้นมอบให้มหาดไทยดูแล

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยเมื่อวานนี้ (31 ก.ค.) ว่า ขณะนี้มีนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 403,849 คน และผู้ติดตาม 20,645 คน รวม 424,494 คน ใน 33 จังหวัด ไปขึ้นทะเบียน รวม 34 ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก 4 ศูนย์จังหวัดชายแดนที่จดทะเบียนแรงงานกัมพูชา (เปิดตั้งแต่ 26 มิ.ย.-25 ก.ค.) จำนวน 52,104 คน แต่ยอดยังไม่นิ่งเนื่องจากยังมีบางส่วนที่ดำเนินการอยู่

กลุ่มที่สอง จ.สมุทรสาคร (30 มิ.ย.- 30 ก.ค.) ซึ่งปิดศูนย์แล้วเมื่อวานนี้ รวม จำนวน 65,811 คน

กลุ่มที่สาม 8 ศูนย์ใน 7 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สงขลา สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี จะเปิดจดทะเบียนระหว่างวันที่ 7 ก.ค. - 6 ส.ค. จำนวน 130,313 คน

กลุ่มที่สี่ กรุงเทพฯ 6 ศูนย์เปิดจดทะเบียนระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-14 ส.ค. มีจำนวน 117,412 คน และกลุ่มที่ห้า 15 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง สตูล และสมุทรสงครามได้เปิดจดทะเบียนระหว่าง วันที่ 22 ก.ค. - 22 ส.ค. ขณะนี้มีจำนวน 58,854 คน

นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กรมการจัดหางาน กล่าวว่า สรุปโดยภาพรวมตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 30 มิ.ย.ถึง 30 ก.ค. รวม 31 วัน มีนายจ้าง 8,955 ราย พาแรงงาน 61,059 คน และผู้ติดตาม 4,752 คน รวมทั้งหมด 65,811 คน มาขึ้นทะเบียน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมาร์ 46,975 คน กัมพูชา 10,591 คน และลาว 8,245 คน

ด้าน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (กนร.) ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งขึ้นนั้นได้ให้แต่ละจังหวัดไปดูความพร้อม หากจังหวัดใดมีอุปกรณ์เพียงพอก็ให้สามารถเปิดดำเนินการได้ทันที

นายจีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทุกจังหวัดจะ เปิดเป็นศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) แต่อาจเปิดดำเนินการไม่ถึง 30 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนั้นๆ ทั้งนี้จะเปิดพร้อมกันจำนวน 53 จังหวัดโดยให้อยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย ส่วนจะเริ่มดำเนินการเมื่อใดต้องรอ คสช. ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง