หมอชูชัยปฏิเสธ ไม่ใช่สามประสานในสภาปฏิรูป

Tue, 2014-08-12 10:08 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมอชูชัย ปฏิเสธไม่ได้มีรายชื่อในสามประสานเพื่อเข้าไปในสภาปฏิรูป

จากกรณีที่นสพ.โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 8 สิงหาคม 2557 คอลัมน์เจาะเซฟเฮาส์เบื้องหลังแผนปฏิรูป ได้รายงานว่า คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปฯ ได้เชิญนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตประธาน คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.) และนพ.ประเวศ วะสี ประธาน คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป มาเป็นคณะที่ปรึกษาฯ อย่างไรก็ตามทั้งสองปฏิเสธแต่พร้อมสนับสนุนทางด้านข้อมูลและให้ประสานผ่าน นพ.พลเดช ปิ่นประทีป นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ และนพ.อำพล จินดาวัฒนะ แทนนั้น

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตรองประธานยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และอดีตประธานคณะติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูป ได้ออกมาปฎิเสธข่าวดังกล่าว โดยชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะตนไม่ได้พบท่านนายกอานันท์ ปันยารชุน มานานแล้ว อีกทั้งไม่เคยได้รับแจ้งว่าผู้ใหญ่ทั้งสองท่านคุยกันแล้วมอบภารกิจให้ตามที่เป็นข่าว และไม่เคยประชุมหารือกับแพทย์อีกสองท่านเพื่อทำงานปฏิรูปหรือคิดจะเข้าไปทำงานร่วมกันในสภาปฏิรูปแต่อย่างใด

นพ.ชูชัย กล่าวต่อว่า เมื่อคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปฯ ที่ลงนามโดยพลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ ประธานคณะทำงานฯ ได้ทำหนังสือถึงนพ.ประเวศ วะสี เพื่อเชิญไปให้ข้อมูลข้อคิดเห็นต่อคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปฯ นพ.ประเวศ ได้มอบหมายให้ตนไปทำหน้าที่แทน ต่อมาตนได้รับการประสานจาก นางนิชา ธุวธรรม หิรัญบูรณะ ที่ทำหน้าที่ช่วยประสานงานให้กับปลัดกระทรวงกลาโหม แจ้งให้ไปเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานฯ

"ในที่ประชุมในวันนั้น คณะทำงานได้เชิญ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ร่วมให้ข้อคิดเห็นอยู่ด้วย ที่ประชุมใช้เวลาส่วนใหญ่ลงรายละเอียดในเนื้อหาเรื่องระบบการเลือกตั้ง ผมจึงไม่ได้เสนอเรื่องกลไก และกระบวนการทำงาน ทั้งก่อนมีสภาปฏิรูป ระหว่างมีสภาปฏิรูปและหลังสิ้นสุดสภาปฏิรูป" นพ.ชูชัย กล่าว

ต่อมาได้มีการหารือกับพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เกือบสามชั่วโมง จึงทำให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานปฏิรูปและการร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 อย่างเต็มที่ โดยทางปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดใจรับฟังความเห็นอย่างมาก

"ทั้งหมดนี้ไม่มีเรื่องที่จะให้ผมเข้าไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปหรือไม่อย่างใด และผมไม่ทราบว่าหมออีกสองท่านตามข่าวนั้นได้ไปทำงานกับคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปฯหรือไม่อย่างใด เพราะไม่เคยคุยหรือประสานงานใดๆในเรื่องเหล่านี้เลย" นพ.ชูชัยกล่าวยืนยัน