สธ.ออกประกาศเพิ่มค่าจ้างพกส. 6 % แล้ว

Mon, 2014-09-29 19:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.ออกประกาศเพิ่มเงินค่าจ้างให้พกส.อีก 6 % แล้ว มีผลตั้งแต่ 1 ตุลานี้เป็นต้นไป

29 ก.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการบริหารพกส. เรื่องการกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของพกส.ทั่วไป พ.ศ.2557 โดยระบุให้พกส.ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง ร้อยละ 6 จากฐานค่าจ้างของพกส.แต่ละบุคคล

2.ในกรณีที่มีการคำนวณเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง หากคำนวณแล้วถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดขึ้นเป็นสิบบาท

3.การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของพกส. จำนวนเงินเพิ่มที่ได้รับเมื่อรวมกับค่าจ้างเดิมต้องไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นสูงของบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพกส.กำหนด

ทั้งนี้ดูประกาศทั้งหมดได้ที่นี่