ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.แจง 3 เหตุผล ขอขยับยกระดับ 20 รพช. เป็น รพท. มีผล 1 เม.ย. ปีหน้า รอ ก.พ.อนุมัติหลักเกณฑ์ประเมินผู้อำนวยการสูง การปรับเกณฑ์ค่าตอบแทนบุคลากร สธ.ทั้งระบบ และการจัดสรรตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ รพท. ย้ำเพื่อความพร้อมในการให้บริการประชาชน แจงกรณีผอ.รพ.ชุมแพ และรพ.สิชล เคยค้านจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P เป็นคนละเรื่องกับการพัฒนารพ. อีกทั้งระหว่างนี้อยู่ในช่วงปรับค่าตอบแทนบุคลากรสธ.ทั้งระบบ คาดว่าไม่น่าเป็นอุปสรรค

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

22 พ.ย.57 นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะทำงานจัดคนลงตามโครงสร้างและตำแหน่งใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อยกระดับ 20 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ว่า จากการประชุมคณะทำงานจัดคนลงตามโครงสร้างฯ ที่ผ่านมา เห็นควรให้ขยับการดำเนินการเพื่อยกระดับ รพช.เป็น รพท.โดยให้มีผลในวันที่ 1 เมษายน ทั้งนี้เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมก่อน ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งผู้อำนวยการสูง การพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ระหว่างการปรับในภาพรวมทั้งหมด และรวมไปถึงการจัดสรรคนลงตามโครงสร้างและตำแหน่งใหม่ของ รพ.ทั้ง 20 แห่ง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค

นพ.ธงชัย กล่าวว่า ในส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสูง รพท. นั้น ล่าสุดทาง สธ.ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอต่อทาง อกพ.ก.พ. ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา เชื่อว่าไม่เป็นปัญหาเพราะได้มีการประสานการจัดทำหลักเกณฑ์กับทาง ก.พ.มาอย่างต่อเนื่อง และคงได้รับการอนุมัติหลักเกณฑ์ในเร็วๆ นี้ โดยทาง สธ.จะเดินหน้าโดยนำหลักเกณฑ์ที่ได้ไปประเมินผู้อำนวยการ รพ.ที่จะถูกยกระดับเป็น รพท. 20 แห่งได้เลย

“สาเหตุความกังวลต่อการอนุมัติตำแหน่งผู้อำนวยการสูง เนื่องจากไปนำปัญหาของ รพ.บึงกาฬ และ รพ.กระทุ่มแบนมาเปรียบเทียบ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสูง ส่งผลให้ต้องมีการจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณา กระบวนนี้ต้องใช้เวลา แต่ขณะนี้ สธ.ได้จัดทำหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงคงใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณานี้ไม่เพียงแต่จะใช้ประเมินผู้อำนวยการ 20 รพ.ที่จะถูกยกระดับเป็น รพท.เท่านั้น แต่ยังรวมถึง รพ.บึงกาฬ และ รพ.กระทุ่มแบน นอกจากนี้ยังจะเป็นเกณฑ์การประเมินการยกระดับ รพ.ในอนาคตด้วย” ผู้ช่วยปลัด สธ. กล่าว

นพ.ธงชัย กล่าวว่า ส่วนการปรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนจาก รพช.ที่ใช้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย มาเป็น รพท.ที่จ่ายค่าตอบแทนภาระงานนั้น เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการปรับค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งระบบที่ยังไม่เรียบร้อย ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าเมื่อยกระดับ รพช.เป็น รพท.แล้ว จะใช้หลักเกณฑ์ใด รูปแบบค่าตอบแทนไหน ดังนั้นจึงเห็นควรรอการปรับค่าตอบแทนทั้งระบบให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ โดยในระหว่างนี้จึงให้ทั้ง 20 รพช.ที่จะยกระดับเป็น รพท.ให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเดิมไปก่อน  

นอกจากนี้ในช่วงระหว่างนี้ ตามกระบวนการ รพช.ทั้ง 20 แห่ง จะต้องไปดำเนินการจัดสรรกำลังคนเพื่อลงในตำแหน่งต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของ รพท. ซึ่งคงต้องใช้เวลา หลังจากนั้นให้นำเสนอกลับมายัง อกพ.สป.สธ. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อจะพิจารณา ตามกระบวนการเหล่านี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมปีหน้า ดังนั้นจึงเห็นว่า ควรประกาศการยกระดับ 20 รพช. เป็น รพท.โดยให้มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2558  

ต่อข้อซักถามว่า ที่ผ่านมาผู้อำนวยการ รพ.ชุมแพ จ.เลย และ รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ต่างค้านการจ่ายค่าตอบแทนจากภาระงานตรงนี้จะเป็นปัญหาหรือไม่ นพ.ธงชัย กล่าวว่า เป็นคนละเรื่องกับการพัฒนา รพ. ซึ่งการยกระดับ รพ.นี้เป็นไปเพื่อพัฒนา รพ. เพียงแต่การปรับค่าตอบแทนเป็นการจ่ายตามภาระงานเป็นเพียงหลักเกณฑ์หนึ่งของ รพท.เท่านั้น แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขในภาพรวมทั้งหมด เชื่อว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่น่าเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด