ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

 • กระทรวงสาธารณสุข เผยวันนี้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 รักษาหายกลับบ้าน 16 ราย พบรายใหม่ 136 ราย เสียชีวิต 2 ราย สรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 127 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,388 ราย อาการหนัก 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,524 ราย แนะประชาชนหากจำเป็นต้องเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ
  2020-03-30 19:37
 • รพ.ลำปางลดความแออัด ลดการรอคอย กับ 2 โครงการ รับยาใกล้บ้าน และ Lab Panda เจาะเลือดที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนใกล้บ้านที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 4 แห่ง
  2020-02-22 20:29
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพื้นที่ปลอดฝุ่นในหอผู้ป่วยหนัก ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ช่วยลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้มากกว่าร้อยละ 50
  2019-04-07 09:14
 • ผู้ตรวจ สธ.เขต 1 แจงข่าวเตรียมถ่ายโอน รพ.สต.ทั้ง 119 แห่งของ จ.แพร่ไป อบจ. อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ถึงแนวทาง รูปแบบ ผลดี ผลเสีย เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ระบุการถ่ายโอนที่ผ่านมาไปยัง เทศบาลและ อบต. ยังไม่เคยถ่ายโอนไปที่ อบจ.มาก่อน หากผลศึกษาออกมารูปแบบใด สธ.ยินดีสนับสนุน ยึดประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับสูงสุด หน่วยบริการต้องมีมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจและสมัครใจ
  2019-03-02 10:40
 • ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ปั่นเลิกบุหรี่ สธ.ผนึก สาธารณสุขอำเภอ หมออนามัยทั่วประเทศ ดึงคู่รักนักปั่นรอบโลก รณรงค์ ปั่นจักรยานชวนคนเลิกบุหรี่ ชูแนวคิด “6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน และขณะก่อนปล่อยตัว นักปั่นรวมพลัง ส่งแรงใจให้ 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำรอดปลอดภัย
  2018-06-27 21:15
 • สธ.แก้ปัญหา รพ.ปาย มีภาระเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว แต่มีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน มีแพทย์ครึ่งเดียวของกรอบขั้นต่ำ
  2018-02-24 00:56
 • มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 4 ผู้ตรวจราชการ สธ.คนใหม่ ‘นพ.ประพนธ์’ จากรองอธิบดีกรมการแพทย์, ‘นพ.สุระ’ จากผู้ช่วยปลัด, ‘นพ.ธงชัย’ จากรองอธิบดีกรมอนามัย และ ‘นพ.สุเทพ’ จากรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
  2017-09-19 17:06
 • “หมอธงชัย” รองอธิบดีกรมอนามัย ประกาศกร้าวขอสู้กับบริษัทนมผง เชื่อหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ภายใน 2-3 เดือน ประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองการตลาดนมผง ห้ามโฆษณา-ป้องกันความเข้าใจผิด
  2016-12-26 14:47
 • WHO หนุนเพิ่มกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งเป้ามีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอลดลง 10% และลดอัตราตายจากโรคNCDs ทั่วโลก 25% ภายในปี 2025 เน้นกลุ่มเด็ก-วัยรุ่นหลังพบ 80% เนือยนิ่ง ขณะที่งานประชุม ISPAH 2016 สุดคึกคัก ไทยท้าผู้ร่วมประชุมไทย-ต่างชาติ วิ่ง BOGIE99
  2016-11-18 12:52
 • ผู้ช่วยปลัด สธ.ชี้ ปรับบทบาท รพช.เป็นโอพีดีทำได้ยากในทางปฏิบัติ ชี้ปิดตึกผู้ป่วยในกระทบชาวบ้าน คนในพื้นที่ไม่มีทางยอม แจงในทางกลับกัน สธ.มักถูกบีบให้เปิด รพ.ใหม่ตลอด ดังนั้นแนวคิดปัจจุบันจึงเน้นการจัดการโดยกระจายงานจากรพ.ใหญ่ๆ ไปให้ รพช.รอบพื้นที่แทน เช่น ที่จ.สงขลา ดำเนินการขณะนี้ ด้านผู้ตรวจเขต 12 ระบุ ปรับ รพช.ให้บริการคนไข้นอกเป็นเรื่องโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ไม่ถึงขั้นยุบส่วนผู้ป่วยใน ยก รพ.บางกล่ำ 2 ปีเห็นผล แก้ขาดทุน และใช้ศักยภาพทรัพยากรเต็มที่
  2015-03-10 20:19
 • สธ. เผยสถานการณ์น้ำท่วมใน 3 จังหวัดภาคใต้น่าห่วง โดยเฉพาะที่ปัตตานี สถานบริการเสี่ยงน้ำท่วม 2 แห่งคือโรงพยาบาลหนองจิก ป้องกันเต็มที่ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบประชาชนโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 4 เครื่อง กั้นกระสอบทราย และที่รพ.สต.ปะกาฮารัง ยังสามารถเปิดให้บริการได้ และส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกบริการทุกวัน มีผู้ประสบภัยป่วยจากน้ำท่วม รวมกว่า 25,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด น้ำกัดเท้า ไม่พบโรคระบาด
  2014-12-28 17:17
 • โพสต์ทูเดย์ : ประชุมแก้ปัญหารพ.ขาดทุนนัดแรกส่อเหลว บิ๊กกระทรวงหมอปฏิเสธเข้าประชุม การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะทางการเงินของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งมี นพ.ยุทธ โพธารามิก อดีตรองปลัด สธ. เป็นประธานและได้รับการแต่งตั้ง โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. ในวันนี้ส่อเค้าล้มเหลว เนื่องจากตัวแทน สธ. 5 คน ที่ร่วมเป็นกรรมการปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประชุม โดยต่างระบุว่าติดภารกิจด่วนหมด
  2014-12-19 09:38

Pages