ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรครณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี ทั่วประเทศรวม 28 ล้านโด๊ส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ในโลกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 เพื่อป้องกันควบคุมโรค ในระยะยาวของประเทศไทย

10 ธ.ค.57 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 แก่ประชาชนไทย เป็นระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีพิเศษ เนื่องจากในปี พ.ศ.2553 - 2555 มีการระบาดโรคคอตีบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง มีแนวโน้มขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่อายุระหว่าง 20-50 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนที่ประเทศไทยเริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กระดับชาติ ใน พ.ศ. 2520 จึงเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้ จึงมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ ยังพบการระบาดของโรคคอตีบในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นลาวและเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะมีประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้าออกประเทศไทย จึงมีความเสี่ยงนำเชื้อโรคคอตีบมาแพร่ระบาดได้ ที่ผ่านมาไทยใช้วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคป้องกันโรคติดต่อ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พบว่าประสบผลสำเร็จในระดับสูง ไทยปลอดโรคโปลิโอตั้งแต่ปี 2540 กำจัดโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิดได้ตามเป้าหมาย ได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและคณะผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

“โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในผู้ใหญ่ครั้งนี้ มีเป้าหมายฉีดให้ผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี ซึ่งทั่วประเทศมีประมาณ 28 ล้านคนทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นับว่าเป็นโครงการที่ใหญ่สุดในโลก ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีประเทศใดทำได้มาก่อน ซึ่งจะเป็นการป้องกันควบคุมโรคในระยะยาวของประเทศไทยที่ได้ผลด้วย โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป” ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ กล่าว

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้นำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในผู้ใหญ่ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่แรก เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ประสบผลสำเร็จอย่างสูง สามารถให้บริการวัคซีนครอบคลุมถึงร้อยละ 93 ขณะนี้ได้ขยายฉีดเต็มพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เหลือ 19 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา มีประชาชนอายุ 20-50 ปีทั้งหมด 6 ล้านกว่าคน จนถึงขณะนี้ฉีดไปแล้วร้อยละ 55 มีหลายจังหวัด เช่น เลย หนองบัวลำภู ฉีดครอบคลุมไปแล้วร้อยละ 85 และจะขยายฉีดในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้อีก 57 จังหวัด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2558

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า วัคซีนที่ใช้ฉีดครั้งนี้ เป็นวัคซีนรวม ฉีด 1 ครั้ง มีภูมิต้านทานโรค 2 โรค คือโรคคอตีบและบาดทะยัก โรคคอตีบเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการอักเสบ และมีแผ่นเยื่อในลำคอ รายที่รุนแรงจะทำให้ทางเดินหายใจตีบตัน อาจทำให้เสียชีวิตได้ จากพิษของเชื้อทำอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจและเส้นประสาทส่วนปลาย ในปี 2557 ทั่วประเทศป่วย 16 ราย เสียชีวิต 4 ราย