โรคคอตีบ

 • กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้รณรงค์วัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ประชาชนอายุ 20-50 ปี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยวัคซีนที่ให้ในครั้งนี้เป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 2 โรครวมอยู่ในเข็มเดียวกัน ซึ่งก็จะทำให้ประชาชนได้รับการป้องกันทั้งโรคคอตีบและบาดทะยักไปในคราวเดียวกัน
  2015-07-16 16:06
 • สธ.พบผู้ป่วยต้องสงสัยโรคคอตีบ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ส่งตรวจเชื้อยืนยันแล้ว รอผลตรวจทางการอีกครั้ง พร้อมเชิญชวนผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟรี จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ขณะนี้ทั่วประเทศฉีดไปแล้ว 12.3 ล้านคน หรือร้อยละ 55.16 
  2015-04-24 08:46
 • สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้บุคลากรภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไปที่อายุ 20-50 ปี ทุกคนฟรี จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขณะนี้ให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 6 ล้านคน หลังจากฉีดครั้งนี้แล้ว จะมีภูมิต้านทานทั้งโรคคอตีบและโรคบาดทะยักตลอดชีวิต
  2015-02-04 18:28
 • กระทรวงสาธารณสุข “เปิดรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบจังหวัดปทุมธานี”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยฉีดให้ประชาชนอายุ 20-50 ปี ทุกอาชีพ เนื่องจากพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบไม่เพียงพอ สามารถไปรับบริการฉีดฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน 2558
  2015-01-27 18:15
 • สธ.จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้ประชาชนอายุ 20 - 50 ปี 28 ล้านคนทั่วประเทศฟรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เนื่องจากผลสำรวจพบกลุ่มวัยนี้มีระดับภูมิคุ้มกันโรคต่ำมาก เสี่ยงป่วยเป็นโรคคอตีบได้สูง สามารถเข้ารับบริการฉีดที่สถานบริการในสังกัดทั่วประเทศ จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2558 นี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้วกว่า 4 ล้านคน
  2015-01-15 15:00
 • สธ.จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรครณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี ทั่วประเทศรวม 28 ล้านโด๊ส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ในโลกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 เพื่อป้องกันควบคุมโรค ในระยะยาวของประเทศไทย
  2014-12-10 15:07
 • จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับความเชื่อทางศาสนาบางประการ ซึ่งร้อยละ 90 ของประชากรเป็นชาวมุสลิม และรูปแบบการประกอบอาชีพของคนพื้นที่ปัตตานีที่เดินทางไปรับจ้างกรีดยางที่ประเทศมาเลเซีย ได้ส่งผลต่อปัญหาการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันได้ ทั้งจากการให้วัคซีน และการส่งเสริมสุขภาพในด้านอื่น แต่ด้วยความเป็นพื้นที่พิเศษกลับไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ในแต่ละปี ที่จ.ปัตตานี้ จะมีประชาชนที่ต้องสูญเสียชีวิตไปโดยไม่จำเป็น เช่น มีเด็กที่เสียชีวิตจากโรคคอตีบ เพราะไม่ได้รับวัคซีน มีอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์สูงกว่าพื้นที่อื่น อันเนื่องมาจากความยากลำบากของการเดินทางมาฝากครรภ์ และนี่เป็นคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่รัฐไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ขณะที่ฝั่งของสธ.ในพื้นที่ก็พยายามที่จะให้บริการได้มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอยู่
  2014-11-21 09:28
 • มติชน - กรมควบคุมโรคพบ'คอตีบ'มีโอกาสระบาดซ้ำ หลังกลุ่มเสี่ยงอายุ 20-50 ปีบางส่วนไร้ภูมิคุ้มกัน ไม่เคยรับวัคซีน รณรงค์ฉีดทั่วอีสาน 1 มิ.ย.
  2014-03-28 07:14
 • กรม คร. ชี้โรคคอตีบ รักษาหายได้ และสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นกลวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความคุ้มค่ามากที่สุด ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ใช้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นเครื่องมือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้จริง เช่น วัณโรค โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สมองอักเสบเจอี โรคโปลิโอ และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรนำเด็กไปรับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์อายุ ณ สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน
  2014-03-13 22:01
 • เดลินิวส์ - ข้อมูลชี้!! ความไม่เพียงพอของบุคลากรด้านวัคซีนทำให้เกิดข้อด้อยต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านวัคซีนและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เดินหน้าสู่ปีที่สอง เร่งผลิตวิทยากรด้านวัคซีน หวังแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านวัคซีน
  2014-03-06 09:09
 • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ที่ จ.อุดรธานี มีการระบาดของโรคคอตีบ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุดรธานี พบผู้ป่วยเป็นโรคคอตีบแล้ว 1 ราย ในพื้นที่ อ.หนองหาน เป็นชายวัยรุ่น อายุ 17 ปี ปัจจุบันผู้ป่วยรายดังกล่าว ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นและกลับบ้านแล้ว ซึ่งทีมสุขภาพจากหน่วยบริการสาธารณสุข อ.หนองหาน และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว สสจ.อุดรธานี ได้เข้าดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ ตามแนวทางที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2013-08-12 08:15
 • สธ.เสนอแผนสกัดการหวนกลับโรคคอตีบในไทย ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบกระตุ้นในผู้ใหญ่ ทุก 10 ปี และใช้วัคซีนสูตรผสมโรคคอตีบและบาดทะยักในเข็มเดียวกัน ฉีดผู้มีบาดแผลและหญิงตั้งครรภ์ 
  2012-12-14 14:41

Pages