ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข “เปิดรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบจังหวัดปทุมธานี”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยฉีดให้ประชาชนอายุ 20-50 ปี ทุกอาชีพ เนื่องจากพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบไม่เพียงพอ สามารถไปรับบริการฉีดฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน 2558

วันนี้ (27 มกราคม 2558)  นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ  โดยมี นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กล่าวต้อนรับ

นพ.อำนวยกล่าวว่า โรคคอตีบ(Diphtheria) เป็นติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายทำให้มีไข้ เกิดการอักเสบ และมีแผ่นเยื่อสีขาวปนเทาในลำคอ ติดแน่นที่บริเวณต่อมทอนซิล ช่องคอ หรือที่โพรงจมูก กล่องเสียง ในรายที่รุนแรง จะทำให้ทางเดินหายใจตีบตัน ในผู้ใหญ่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และอาจทำให้เสียชีวิตได้ อัตราป่วยตายร้อยละ 10-20 โรคนี้เป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน

จากสถานการณ์ผู้ป่วยโรคคอตีบ รายงานโดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ปี 2555 มีการระบาดทางภาคอีสาน พบทั้งเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดนี้มาก่อนและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน จากการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในประชากรกลุ่มอายุต่างๆ พบว่าประชาชนกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี มีภูมิคุ้มกันต่อโรคดังกล่าวต่ำกว่าวัยอื่นๆ คือมีเพียงร้อยละ 10 - 20 เท่านั้น จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อได้สูง

กระทรวงสาธารณสุข  โดยกรมควบคุมโรค จึงได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้ประชาชนกลุ่มอายุ 20-50 ปีทั่วประเทศทุกอาชีพ  ซึ่งมีประมาณ 28 ล้านคน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม -เมษายน 2558 ประชาชนสามารถรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข และที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งที่ใกล้บ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ วัคซีนที่ฉีดครั้งนี้เป็นวัคซีนรวม 2 ชนิดคือป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยัก  โดยฉีดเพียง 1 เข็มจะมีภูมิต้านทาน 2 โรคนี้ ผู้ใหญ่ให้ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันทุก 10 ปี ตั้งเป้าหมายให้ประชากรกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนครอบคลุมถึงร้อยละ 85

สำหรับที่จังหวัดปทุมธานี มีประชากรกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี จำนวน 428,255 คน สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกแห่ง จะดำเนินการฉีดทั้ง 7 อำเภอ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2558 โดยจะมีการรณรงค์ฉีดทั้งที่บ้าน ศาสนสถาน โรงงาน และสถานศึกษา เช่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ ฉีดให้ทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา