ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ยุทธ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการแก้ปัญหา รพ.สังกัดสป.สธ.ขาดทุน หลังประชุมนัดแรกล่ม ตัวแทนฝั่งสธ. 5 คน ทั้งรองวชิระ รองสุรเชษฐ์ ผอ.สนย. ผอ.กลุ่มประกันฯ และผอ.สำนักบริหารการสธ.ส่งหนังสือไม่ร่วมเหตุประชุม หวั่นเป็นการซ้ำเติมหน่วยบริการ นพ.ยุทธแจงรับเป็นประธานเพราะอยากให้สธ.และสปสช. win-win ทั้งคู่ และลดราวาศอกกันบ้าง แต่ประเมินจากวันแรกนี้คาดว่าคงไม่สามารถแก้ไขได้ จึงขอลาออกจากประธานกรรมการ และขอคืนให้ นพ.รัชตะ ตัดสินใจ เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 หน่วยงาน

19 ธ.ค.57 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะทางการเงินของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนัดแรก ภายหลังจากที่ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหา รพ.ขาดทุน

ทั้งนี้การประชุมได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09:00 น. โดยมี นพ.ยุทธ โพธารามิก อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะทางการเงินของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปรากฎว่ามีกรรมการเข้าร่วมประชุมเพียง 9 คน จาก 16 คน โดยกรรมการในส่วนกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ทั้ง นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัด สธ. นพ.สมยศ ศรีจารนัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข สป.สธ. และ นพ.บัญชา ค้าของ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประกันสุขภาพ สป.สธ.ไม่เข้าร่วมประชุม โดยได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยลงลายมือชื่อทั้ง 5 คนไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา

นพ.ยุทธ กล่าวว่า ได้รับเชิญจาก นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. ให้เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งคิดว่าคงต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของ 2 ฝ่าย ดังนั้นจึงได้กำหนดเงื่อนไขว่า กรรมการแต่ละฝ่ายต้องมีสัดส่วนที่เท่ากัน แต่จากที่ สธ.ได้ทำหนังสือขอไม่เข้าร่วมประชุม และให้เหตุผลว่าการเข้าร่วมเป็นกรรมการชุดนี้ไม่เหมาะสม และยังจะเป็นการซ้ำเติมหน่วยบริการที่ประสบวิกฤตการเงิน นั่นหมายความว่ากรรมการส่วน สธ.คงไม่เข้าร่วมแน่ และคงไม่เข้าร่วมตลอดไป แม้ว่าคณะกรรมการฯ จะประชุมในนัดถัดไปคงไม่มีประโยชน์ เพราะทาง สธ.คงไม่มา ดังนั้นจึงขอลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการฯ     

“ผมรับเป็นประธานเพราะอยากให้ win-win ทั้งคู่ ทั้งสองฝ่ายต้องลดราวาศอกกันบ้างเพื่อคุยกัน แต่วันนี้คงไม่มีทางคุยกันได้ เพราะอีกฝ่ายไม่ลดราวาศอก จึงมองว่าไม่มีประโยชน์ที่จะประชุม และโดยมารยาทจึงขอลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการฯ และขอคืนสิ่งเหล่านี้ให้ รมว.สธ. เป็นผู้ตัดสินใจ เพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของทั้ง 2 หน่วยงาน” นพ.ยุทธ กล่าว

ด้าน นพ.วินัย กล่าวว่า จากการประชุมในวันนี้ คงนำเรื่องเสนอต่อ รมว.สธ. เพื่อให้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ทั้งนี้  ในหนังสือขอแจ้งการงดเข้าร่วมประชุมของ 5 กรรมการฝั่งสธ.นั้น ระบุว่า “หน่วยบริการที่ให้ทำการตรวจสอบเป็นหน่วยงานในสังกัดของสธ โดยสธ.ได้มีการบริหารจัดการในส่วนกำกับดูแลหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อพัฒนามาโดยตลอด การดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวยิ่งเป็นการซ้ำเติมหน่วยบริการ ซึ่งประสบปัญหาวิกฤตการเงินเป็นอย่างมากอยู่แล้ว คณะกรรมการฝ่ายสธ.พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การมีตัวแทนจากสธ.ไปตรวจสอบหน่วยบริการในสังกัดนั้น เป็นการไม่เหมาะสม จึงขอแจ้งว่ากรรมการจากกระทรวงสาธารณไม่สามารถร่วมพิจารณาในคณะกรรมการชุดนี้ได้”