บัญชา ค้าของ

 • ‘กฤตยาแสดงทัศนะว่า สังคมควรทำให้การท้องทุกท้อง ไม่ว่าจะท้องพร้อมหรือไม่พร้อมเป็นเรื่องปกติก่อน การมองว่าถ้าท้องไม่พร้อมแล้วเป็นปัญหาส่งผลให้ผู้หญิงไม่มีทางเลือก แต่หากมองว่าท้องทุกท้องไม่ว่าจะตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือเกิดความผิดพลาด เป็นท้องที่สามารถจัดการได้ ไม่ว่าจะด้วยการยุติการตั้งครรภ์หรือไม่ก็ตาม ประการต่อมาคือต้องทำให้การท้องที่ไม่พร้อมมีทางเลือกและทางเลือกทุกทางนั้นต้องปลอดภัย ถูกกฎหมาย และให้คนทุกกลุ่มทุกเหล่าเข้าถึงบริการได้’ จาก-ท้องในวัยรุ่น ‘ปัญหา’ ของวัยรุ่น หรือ ‘ปัญหา’ ของผู้ใหญ่?
  2020-03-08 17:07
 • กรมอนามัยชี้แจง หลังสมาคมโรคติดเชื้อฯ เผยข้อมูลหน้ากากผ้าไม่ป้องกันเชื้อโรค ระบุมาตรการหลักคือต้องล้างมือ พร้อมระบุหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อได้ 54-59% แต่ก็สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ เพราะขนาดผ้าเล็กกว่าเชื้อไวรัส
  2020-03-04 21:03
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
  2019-09-05 12:29
 • การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (PP Excellence Forum 2017) วันที่ 30 มี.ค.2560 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีเวทีการนำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best practices) โดยเขตสุขภาพ ที่ 1 – 13 
  2017-04-17 23:03
 • นพ.อำนวย รก.ปลัด สธ.คนใหม่ แบ่งงาน รองปลัด สธ.ใหม่ หมอวชิระถูกลดงานลง ขณะที่หมออำนวยดึงงานสำคัญมาดูแลเอง ทั้งกลุ่มประกันสุขภาพ กลุ่มบริหารบุคคล สนย. และ สปสช. พร้อมย้าย นพ.บัญชา กลับเป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต ตั้ง นพ.สมชายโชติ มาเป็น ผอ.สำนักบริหารกลางแทน ส่วน นพ.ขจรศักดิ์ นพ.สสจ.ภูเก็ต ไปเป็น นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี แทน นพ.ยงยศ ที่ปัจจุบันเป็น นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน ตำแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกลุ่มที่ปรึกษากระทรวง และ ผช.เลขาฯ รมว.สธ.
  2015-07-06 19:00
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : นพ.สุรเชษฐ์ รักษาการปลัด สธ.แต่งตั้ง นพ.เกษม ผอ.รพ.ชาติตระการ พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพ แทน นพ.บัญชา โดยให้ปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละ 3 วัน ส่วน นพ.บัญชา คงเหลือตำแหน่งเดียว คือ ผอ.สำนักบริหารกลาง
  2015-04-17 20:01
 • นพ.รัชตะ เป็นประธานประชุมร่วม สธ.-สปสช. หารือปม ขึ้นทะเบียนบัตรทอง เผยได้ข้อสรุปด้วยดี รพ.สังกัด สป.สธ.ยังทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนบัตรทองต่อไป ประชาชนไปใช้บริการได้เหมือนเดิม เล็งทำ MOU ระหว่าง สธ.และสปสช.ต่อไป ส่วนสปสช.ใช้มาตรา 6, 26 และ 36 เตรียมประกาศกำหนดหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน
  2015-02-05 17:54
 • นสพ.มติชน : เลขาธิการสปสช.เตรียมขอมติบอร์ด ให้ กม.จี้โรงพยาบาลต้องขึ้นทะเบียน 'บัตรทอง' อ้างเป็นจุดบริการที่ดีที่สุดใกล้กับประชาชน เผยยังมีกลุ่มใช้สวัสดิการข้าราชการจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนที่ โรงพยาบาลด้วย
  2015-02-05 12:15
 • นสพ.มติชน : นพ.วชิระ ยัน ไม่ใช่หนังสือยกเลิกขึ้นทะเบียนบัตรทอง แต่ต้องการบอกว่า หน้าที่นี้เป็นของสปสช.ตามกม.หลักประกันสุขภาพ หลังบอร์ดสปสช.ยกเลิก สสจ.ไม่ให้เป็นสาขาจังหวัด หากสปสช.มีข้อจำกัดจะขอความร่วมมือกับสธ.เพื่อให้ให้รพ.สธ.ทำหน้าที่ขึ้นะเบียนต่อก็ไม่ขัดข้อง ไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวประกัน และไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่ม ด้าน ผอ.รพ.อุ้มผาง แจงขึ้นทะเบียนที่รพ ประชาชนสะดวกที่สุด รพ.มีระบบรองรับ ดีกว่าไปที่อื่น จะทำให้ประชาชนเดือดร้อน รพ.ทำมานาน ไม่ได้ถือเป็นภาระหนักหนา วอน สธ.-สปสช. เลิกทะเลาะกัน
  2015-02-04 10:29
 • โพสต์ทูเดย์ : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สั่ง สธ.-สปสช. เร่งเจรจาแก้ลงทะเบียนบัตรทอง ระบุประชาชนเดือดร้อน ด้านสปสช.ใช้ช่องทางมาตรา 6 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแก้ปัญหา
  2015-02-04 09:47
 • นสพ.คมชัดลึก : ผู้ตรวจราชการแฉ นายหน้าระนองขนพม่าสวมสิทธิ์เป็นแรงงานถูกกฎหมาย หวังรักษาประกันสังคมฟรี เรียกหัวละ 5,000 สธ.รับตัวเลขผิดปกติจริง เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิดปกติที่มีขบวนการค้าแรงงานนำชาวต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์แรงงานเพื่อสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของไทย
  2015-02-01 14:15
 • ปลัดสธ.ตรวจเยี่ยมการจัดบริการประชาชนที่รพ.ชุมชนชายแดนไทย-ลาวที่อุตรดิตถ์ พบปัญหาวิกฤตทางระบบการเงินการคลังจากประชากรน้อย กำชับให้จัดบริการที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ไม่ใช้เงินนำการทำงาน ชี้ขณะนี้มีรพ.เกิดวิกฤตทางระบบการเงินการคลังทั่วประเทศ 105 แห่งอยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุงการบริหารระบบการเงินกับ สปสช. เพื่อให้รพ.ดำเนินงานได้
  2014-12-20 12:16

Pages