ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“โกวิท” รองเลขาธิการ สปส.เผยความคืบหน้าจัดทำร่างกฎหมายประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ หลังพบบางสิทธิประโยชน์ไม่สอดคล้อง เช่น อาจตัดการเก็บสมทบกรณีว่างงาน ส่วนกรณีชราภาพ อาจจะให้เงินก้อนเมื่อเดินทางกลับประเทศ ส่วนกรณีคลอดบุตรและรักษาพยาบาล อยู่ระหว่างศึกษาจำนวนการใช้สิทธิและการเบิกจ่าย คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้ ก่อนเสนอ รมว.แรงงานพิจารณาต่อไป

นายโกวิท สัจจวิเศษ

นายโกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะ ว่า คณะทำงานของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งตนเป็นประธาน อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดทำระบบประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ โดยเทียบเคียงกับประเทศอื่นทั้งในและนอกกลุ่มอาเซียน เนื่องจากแรงงานข้ามชาติกับแรงงานไทยมีรูปแบบการทำงานต่างกัน ทำให้บางสิทธิประโยชน์อาจจะไม่สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ เช่น สิทธิกรณีว่างงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรมการจัดหางาน ที่แรงงานข้ามชาติต้องกลับประเทศภายหลังครบกำหนดจ้างงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถรับสิทธิกรณีว่างงานได้ เนื่องจากเมื่อไม่มีงาน ไม่มีนายจ้าง ก็ต้องกลับประเทศ เมื่อไม่ได้รับก็อาจจะต้องตัดการเก็บเงินสมทบในส่วนนี้

ส่วนสิทธิกรณีชราภาพนั้น คณะทำงานฯ มองว่า น่าจะให้เงินก้อนแก่แรงงานข้ามชาติที่ต้องเดินทางกลับประเทศ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติอาจจะไม่ได้กลับมาทำงานในไทยอีก ขณะที่กรณีคลอดบุตรและการรักษาพยาบาลจะศึกษาว่ามีแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่าใด รวมถึงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายออกไปมีจำนวนเท่าใด ซึ่งเห็นว่าเงินกองทุนประกันสังคม ควรแยกระหว่างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

รองเลขาธิการ สปส.กล่าวอีกว่า จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ประเทศอื่นไม่ได้ให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานข้ามชาติในเรื่องคลอดบุตรและเรื่องว่างงาน สำนักงานประกันสังคมจะต้องศึกษาให้ละเอียดและนำมาวิเคราะห์อีกครั้ง ขณะนี้ได้เริ่มร่างกฎหมายประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติไปบางส่วนแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ หลังจากนั้นจะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณา