ลูกจ้าง ‘จพ.สธ./นวก.สธ.’ พอใจคืบหน้าสอบ ขรก.แม้ล่าช้า แต่ไม่เสียสิทธิ์พิจารณาเพิ่มเงินเดือน

Tue, 2015-11-03 14:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ลูกจ้าง จพ.สธ./นวก. สธ. พอใจ สธ.แจงความคืบหน้าสอบบรรจุ ขรก. สธ. 2 สายวิชาชีพ หลัง ก.พ.ทำหนังสือตอบอนุมัติ พร้อมกำหนดกรอบบรรจุ เปิดสมัคร 18 พ.ย.-9 ธ.ค. 59 / สอบ 23-24 ม.ค. 59 ยืนยันบรรจุแล้วเสร็จ 1 มี.ค.59 พร้อมตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้า แม้ล่าช้าจากเดือน ธ.ค.แต่พอใจคำตอบไม่เสียสิทธิ์การพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือน

นายนพดล ทองอร่าม ตัวแทนชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก เปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขสภาพบันพระบรมราชชนกได้เดินทางไปยังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อขอความเป็นธรรมการเร่งรัดการสอบบรรจุตำแหน่งข้าราชการให้กับ 2 สายวิชาชีพ คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข (จพ.สธ./นวก.สธ.) ตามการอนุมัติตำแหน่งข้าราชการตามมติ ครม.ปี 2555 ว่า ได้รับการชี้แจงทั้งจาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนางสาวภาวนา เผือกผาสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยยืนยันว่าขณะนี้ สธ.ได้รับหนังสือตอบรับจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว เพื่อให้ดำเนินการสอบบรรจุตำแหน่งให้กับ 2 สายงาน ซึ่งล่าสุด สธ.ได้มีการจัดทำแผนระยะเวลาการสอบและบรรจุแล้ว

ทั้งนี้ตามกรอบเวลา สธ.จะเปิดรับสมัครผู้เข้าสอบบรรจุทั้ง 2 สายวิชาชีพตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558 และกำหนดสอบวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ซึ่งทั้งหมดจะบรรจุแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยการสอบจะแบ่งเป็น 2 ภาค ซึ่ง ก.พ.อนุมัติให้ สธ.เป็นผู้ดำเนินการสอบทั้ง 2 ภาค โดยในส่วนของภาค ก.ให้ใช้ข้อสอบของ ก.พ.ในการคัดเลือก ส่วนภาค ข. ที่เป็นการสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่งให้ สธ.เป็นทั้งผู้ออกข้อสอบและทำการสอบเอง โดยคำชี้แจงที่ได้รับมีความชัดเจน ทำให้ทางเครือข่ายชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขต่างพอใจ   

“แม้ว่าเวลาดังกล่าวนี้จะล่าช้ากว่าที่ทางเครือข่ายได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ที่ต้องการให้การสอบแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม แต่จากการชี้แจงของผู้บริหาร สธ. ที่มีความชัดเจนและยืนยันว่าช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่เสียสิทธิ์ต่อการพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนในเดือนตุลาคม 2559 อีกทั้ง สธ.ยังมีการจัดติวฟื้นฟูวิชาให้กับผู้สมัครสอบ ทำให้ตัวแทนเครือข่ายฯ ที่เข้าพบต่างยอมรับได้และต่างรู้สึกมีความหวัง” นายนพดล กล่าวและว่า พร้อมกันนี้นี้ยังได้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน มีตัวแทนจาก จพ.สธ.และ นวก.สธ.ในแต่ละภาคเพื่อร่วมกันติดตามการสอบบรรจุของ สธ.เพื่อให้เป็นตามกรอบเวลาที่ตกลง

นายนพดล กล่าวว่า นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังมีตัวแทนชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมจากกรณีประกาศคำสั่งของ ก.พ. ที่ให้ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุตำแหน่งสาย พจ.สธ.และ นวก.สธ. ซึ่งให้เป็นการสอบแข่งขันบรรจุแทน นอกจากเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ยังกระทบต่อขวัญกำลังใจของ จพ.สธ. และ นวก.สธ.ทั่วประเทศ โดยก่อนหน้านี้ได้มีตัวแทนชมรม จพ.สธ. ได้เข้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเช่นกัน