ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมแพทย์ชนบททำจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.สธ.ย้ำ สสส.มีประโยชน์ ห่วงมองสุขภาวะแบบแคบ ทำ สสส.ถอยหลังลงคลอง ระบุแก้ระเบียบภายในก็พอ ไม่ต้องถึงขั้นแก้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท ทำจดหมายเปิดผนึกถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข มีเนื้อหาขอให้ยุติความคิดในการแก้ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 หลังมีความพยายามจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เสนอให้แก้ไขกฎหมาย

รายละเอียดแถลงการณ์ทั้งหมดดังนี้

จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ยุติการแก้ พ.ร.บ.สสส. ด้วยอคติและอวิชชา

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะมีการรื้อแก้ พ.ร.บ.สสส. โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำงานของ สสส.ที่มี นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รมว.สธ.เป็นประธาน ในการรื้อใหญ่ในครั้งนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือกรอบมุมมองวิธีคิดของทั้ง รมต.กระทรวงสาธารณสุขและทีมที่ปรึกษา เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง สุขภาพจะดีต้องเกี่ยวโยงกับระบบสังคม ไม่ใช่เพียงเรื่องพฤติกรรมและระบบบริการ ชมรมแพทย์ชนบทจึงมีความเป็นห่วงต่อการถอยหลังลงคลองของระบบสุขภาพในท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิรูปและการมีส่วนร่วมของประชาชน

อีกทั้ง คตร.และ สตง.ที่ได้ตรวจสอบ สสส.ก็ได้ข้อสรุปว่า สสส.ไม่มีการทุจริต เพียงแต่พบการใช้งบประมาณในปี 2553-2557 ไม่เหมาะสม 17 โครงการ เป็นเงิน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.61 % ของงบ สสส.ใน 5 ปีนั้น ที่สำคัญนี่เป็นเพียงการร่อนตะแกรงที่ยังไม่ผ่านการชี้แจงของ สสส.เลย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ พ.ร.บ.สสส. เพียงแค่แก้ไขระเบียบภายในของ สสส.ก็เพียงพอแล้ว

ชมรมแพทย์ชนบทขอคัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.สสส. ด้วยเหตุ 3 ประการคือ

1. การแก้ พ.ร.บ.สสส.ในครั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบความคิดที่จะทำให้ สสส.เป็นเสมือนกรมกองในระบบราชการ ที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่ำ และถูกแทรกแซงโดยราชการและนักการเมืองได้ง่าย

2. การแก้ พ.ร.บ.สสส.ในครั้งนี้ เน้นจำกัดกรอบจากสุขภาวะมาเป็นสุขภาพแบบแคบภายใต้ทัศนะด้านสุขภาพแบบเก่าที่เห็นสุขภาพเป็นเพียงเรื่องของหมอ พยาบาล โรงพยาบาล ทั้งๆ ที่สุขภาพในปัจจุบัน ทั้งโลกให้ความสำคัญเป็นสุขภาวะที่เกี่ยวโยงกับระบบสังคมภายใต้ความหมายของคำว่า สุขภาวะ สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่เป็นหลักสากล

3. การแก้ พ.ร.บ.สสส.ในครั้งนี้ มุ่งลดวงเงินงบประมาณของ สสส.ลงไป ซึ่งชมรมแพทย์ชนบทเห็นว่า งบที่ สสส.ได้รับคือเพียง 2% ของภาษีเหล้าบุหรี่นั้นเหมาะสมแล้ว รัฐบาลยังได้งบอีกถึง 98% ไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆตามความจำเป็น หากคิดสัดส่วนงบประมาณ กว่ า2.2 ล้านๆ ถือว่าต่ำมากที่ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงงบประมาณเพื่อการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพตนเอง

ชมรมแพทย์ชนบทขอให้ รมต.สาธารณสุขมีจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้อง สสส.ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำของประชาชนเช่นเดิม การแก้ปัญหาที่ สตง.และ คตร.ตรวจพบนั้น แก้ได้ด้วยการแก้ระเบียบภายใน โดยไม่จำเป็นต้องไปแก้ พ.ร.บ.สสส.แต่อย่างใด และหยุดสร้างภาพกล่าวหาใส่ร้ายเกินจริงว่า สสส.ทำงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ได้ผล จนนำไปสู่การตั้งเงื่อนไขว่าจะยุบ กองทุน สสส.ในที่สุด

ชมรมแพทย์ชนบทขอคัดค้านการแก้ พ.ร.บ.สสส.หรือแม้แต่การแก้ระเบียบ กำหนดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคที่การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงได้ ด้วยอคติและอวิชชาในครั้งนี้อย่างถึงที่สุด

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท