เครือข่ายสุขภาพ บุก สธ. จี้ปลดล็อคโครงการภาค ปชช.รับทุน สสส.

Wed, 2016-02-03 13:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์สยามรัฐ : เครือข่ายสุขภาพฯ บุก สธ. ทวงความคืบหน้าโครงการที่ภาคประชาชนรับทุน สสส.เหตุกระทบคนทำงานเพื่อสังคม ทำประชาชนเสียโอกาส หวั่นแก้ระเบียบ สสส. ถูกแทรกแซงลากยาวไม่จบ

เว็บไซต์สยามรัฐรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.พ.59 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อเวลา 13.30 น. นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) พร้อมด้วยเครือข่ายชุมชนผู้ใช้แรงงาน องค์กรด้านเด็ก องค์กรผู้หญิง กว่า50คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทาง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทวงถามความคืบหน้าโครงการที่ภาคประชาชนขอรับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มากกว่า 500 โครงการ ซึ่งบางส่วนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) แล้ว แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เครือข่ายฯได้ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ชุด“หยุดลอยแพโครงการประชาชน หยุดดองงานเพื่อสังคม”

นายคำรณ กล่าวว่า เครือข่ายฯ ต้องการมาติดตามความคืบหน้าโครงการที่ภาคประชาชนรับทุนจาก สสส.ซึ่งบางส่วนผ่านความเห็นชอบจาก คตร.แล้ว แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้งบประมาณกว่า 1,900 ล้านบาทของโครงการเหล่านี้ ไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลกระทบกับภาคประชาชนองค์กรต่างๆ ทำให้หลายองค์กรเดือดร้อนอย่างหนัก ต้องยุติกิจกรรม บางองค์กรเริ่มลดเงินเดือนลดจำนวนคนทำงาน บางส่วนต้องเตรียมปิดองค์กรลง คนทำงานครึ่งหมื่นเดือดร้อน ไม่ต่างจากการถูกลอยแพ ขณะเดียวกันงานเพื่อสุขภาวะ งานเพื่อสังคมต้องหยุดชะงักไปด้วย

หากรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อแบบนี้ องค์กรและผู้ที่รับทุนสนับสนุนโครงการจาก สสส.จะล้มหายตายจากไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ยังไม่นับรวมกับการที่แต่ละองค์กรต้องถูกสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมคนทำงานให้มีชะตากรรมที่เลวร้ายลงไปอีก

นายคำรณ กล่าวว่า เครือข่ายฯ เชื่อมั่นในหลักการปฏิรูประบบสุขภาพประชาชนมาโดยตลอด จึงขอแสดงจุดยื่นและมีข้อเรียกร้องต่อกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

1.ขอให้ชี้แจงต่อสาธารณะถึงความคืบหน้าโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส.เนื่องจาก คตร.ได้ผ่านโครงการไปจำนวนหนึ่งแล้ว แต่ยังต้องส่งมาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้น โดยไม่มีกำหนดว่างบประมาณจะเข้าสู่ระบบปกติได้เมื่อใด ซึ่งทั้งหมดกระทบต่อภารกิจในการสร้างเสริมสุขภาวะประชาชนอย่างยิ่ง

2.ขอให้ชี้แจงต่อสาธารณะกรณีการแก้ไขกฎระเบียบของกองทุน สสส. ซึ่งทั้ง 26 ข้อ ได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการกองทุนฯแล้ว แต่ขณะนี้ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขยังต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีก เป็นการพิจารณาที่นอกเหนือความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ การแก้ไขอย่างไม่สิ้นสุดจะยิ่งทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ สสส.ไม่จบสิ้นและขัดแย้งกับดำรินายกรัฐมนตรีที่ให้เร่งคืนสภาพการทำงานของ สสส.ให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

3.ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวง ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการกองทุนฯ เร่งคลี่คลายปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับ สสส. โดยเร็ว เพื่อให้องค์กรและภาคีต่างๆ ผนึกกำลังกันในการปฏิรูประบบสุขภาพประชาชนไทยให้มีสุขภาวะที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ซึ่งเป็นภารกิจทั้งของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายยังหวังว่ากลุ่มคนที่มีวาระซ่อนเร้น ต้องการบอนไซ ตัดตอนหรือมุ่งทำลาย สสส. จะไม่สามารถครอบงำหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของกระทรวงในเรื่องนี้ได้ และเร็วๆ นี้เครือข่ายจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเรียนถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ ดำริของนายกรัฐมนตรี ในการคืนสภาพงาน สสส. ให้เข้าสู่สภาวะปกติ ยังไม่เป็นจริง

ที่มา: http://www.siamrath.co.th