ย้ำ รพ.สต.เร่งส่งข้อมูลให้ สป.สธ. 23 ก.พ.นี้ เพื่อเดินหน้าปฏิรูป ‘คน เงิน ของ’

Fri, 2016-02-19 14:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรม ผอ.รพ.สต.ฝาก รพ.สต.ในเครือข่ายทั้งหมื่นแห่งเร่งรัดส่งข้อมูล 1.การบริหารบุคคลชายแดนใต้ 2.ข้อมูลที่หน่วยบริการประจำ (cup) สนับสนุน รพ.สต.ปี 59 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลัง สป.สธ.เริ่มขยับจากข้อเรียกร้องปฏิรูป รพ.สต. ย้ำให้รีบส่งก่อนเลยกำหนด 23 ก.พ.นี้

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) หรือ ชวส. และผู้ประสานงานชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการปฏิรูป รพ.สต.เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ความคืบหน้าของการดำเนินการขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้ขอข้อมูลบุคลากรระดับเจ้าพนักงานที่มีวุฒิปริญญาตรีใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอสงขลา ให้เร่งส่งข้อมูลการบริหารบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม ว.178/59 (หนังสือ สธ 0201.036/ว.178 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559) และอ้างถึงหนังสือ ก.พ.อีก 3 ฉบับ คือ ว.16/58,ว.5/56 และ ว.12/53 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร.1006/ว.16 ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2558, ที่นร. 1004/ว.5 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556, ที่ นร 0711/ว.12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553) ที่เปิดกรอบให้บุคลากรระดับชำนาญงานและปฏิบัติงานสามารถเลื่อนระดับได้ 

ที่ผ่านมา สป.สธ.ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งที่มีหนังสือออกมา 3 ฉบับแล้วในรอบ 7 ปี ในครั้งนี้จึงนับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ สป.สธ.ขยับและทำการสำรวจเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเบื้องต้น ซึ่งตนหวังว่าคงจะไม่หยุดแค่การสำรวจเพื่อแค่ลดกระแสการรวมตัวของชาว รพ.สต.เท่านั้น และ สป.สธ.คงการดำเนินการขั้นต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง

นายริซกี กล่าวต่อว่า ส่วนหนังสืออีกฉบับ คือการที่ สป.สธ.ขอข้อมูลที่หน่วยบริการประจำ (cup) สนับสนุน รพ.สต. ปี 2559 ตามว.313/59 (หนังสือที่ สธ. 0209.05.2/ว. 313 ลงวันที่ 15 ก.พ.59) โดยขอข้อมูลค่าตอบแทนและ fix cost ที่เขต และ cup จัดสรรให้ รพ.สต.ในปี 2559 เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณและค่าตอบแทนให้ลง รพ.สต.อย่างแท้จริง เพื่อแก้ปัญหา คนเงิน ของ ที่ขาดแคลนของ รพ.สต.  

“ฝาก รพ.สต.เร่งรวบรวมข้อมูลส่งกระทรวงสาธารณสุขตามที่ร้องขอ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ รพ.สต.และบุคลากรในสังกัด ย้ำให้ทุก รพ.สต.ควรรีบดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน เพราะกระทรวงกำหนดส่งภายในวันที่ 23 ก.พ.ควรส่งให้ทันตามกำหนด แม้หมออนามัยหลายคนยังหวั่นจะสำรวจแล้วเงียบหายเหมือนเช่นที่ผ่านมา ที่สำคัญสิทธิของพวกเราหมออนามัย ชาว รพ.สต.ต้องช่วยกันดูแล เพราะที่ผ่านมาไม่มีใครช่วยเราได้ นอกจากเริ่มจากตัวเราชาวรพ.สต.เอง” นายริซกี กล่าว

นายริซกี ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การออกหนังสือราชการ และส่งหนังสือจาก สป.สธ.ไปเขต และ สสจ.พบว่าล่าช้ามาก กว่าจะถึง สสอ.และ รพ.สต.ก็เกือบหมดเขตการส่ง ทำให้รวบรวมข้อมูลไม่ทัน ยังดีที่ ชมรม ผอ.รพ.สต.และเครือข่ายใช้ social network ในการเร่งติดตาม ทำให้เกิดการตื่นตัวขึ้นมาและมีความพยายามเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้ทันเวลา แต่ก็พบว่ารพ.สต.หลายแห่งยังเงียบ เนื่องจากเข้าไม่ถึงข้อมูลใน social network  ซึ่งหวังว่าเขต และ สสจ.คงมีข้อมูลส่งให้ สป.สธ.ทันตามเวลา

นายริซกี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ ตนจะตามเรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมและงบต่างๆ ที่ควรจัดสรรลง รพ.สต.อีกทางหนึ่งด้วย