ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ย้ำนโยบายดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี 4 ข้อ ลดการตีตราในสังคม ร่วมมือกับ 3 หน่วยงานเป็นมิตรผู้ติดเชื้อฯ ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการติดต่อโรคเอดส์

วันนี้ (14 มีนาคม 2559) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือถึงกรณีการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีก่อนเข้ารับการศึกษา ว่า ได้โทรศัพท์หารือกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการยืนยันว่าไม่เคยมีนโยบายให้ตรวจเลือดและนำผลเลือด เอชไอวีเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าเรียนสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย 4 ข้อในการดูแลเรื่องดังกล่าว

1.กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ทำความเข้าใจเรื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี องค์กรหรือหน่วยงานต้องเป็นมิตรกับผู้ติดเชื้อ ไม่ตีตรา และแบ่งแยกผู้ติดเชื้อฯ

2.ทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการติดต่อของเอชไอวีว่าสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์และเลือด ส่วนอัตราการติดจากแม่สู่ลูก มีน้อยมากพบไม่ถึงร้อยละ 2 ในประเทศไทย

3.ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบเพื่อคุ้มครองผู้ติดเชื้อเอชไอวี

และ 4.สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ในการรับเรื่องร้องทุกข์ และมีทีมเยียวยา ทั้งนี้ได้มอบให้ กรมควบคุมโรคเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ผมว่าเรื่องการตีตราเป็นเรื่องของชุมชนและสังคม ซึ่งในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหาอยู่ ต้องอาศัยเวลาทำความเข้าใจ ในภาพรวมสังคมยังติดภาพเดิมๆ ของโรคเอดส์ ปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วเหลือแต่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมียารักษา ถ้าทำความเข้าใจตรงจุดนี้ได้สังคมจะได้เลิกรังเกียจ เลิกตีตราผู้ติดเชื้อฯ” นพ.โสภณ กล่าว