ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรรมการหลักประกันสุขภาพภาค ปชช.เรียกร้อง รมว.สาธารณสุข ก่อนตกลงเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพใดๆ กับ รมว.คลัง ต้องผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด สปสช.ก่อน หลัง คสช.ใช้มาตรา 44 ระบุเงื่อนไขใช้จ่ายเงินบัตรทอง ให้ รมว.สธ.กำหนดโดยผ่านความเห็นชอบ รมว.คลัง ชี้รัฐบาล คสช.กำลังทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องของข้าราชการประจำ ตัดการมีส่วนร่วมของ ปชช.

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคระรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 37/2559 แก้ปัญหาการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อไม่ให้กระทบกับ รพ.ที่ต้องบริการประชาชนนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยให้หน่วยบริการ โดยเฉพาะ รพ.สังกัด สธ.บริการสาธารณสุขให้ผู้ป่วยได้คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บอร์ด สปสช.ดำเนินการตามทิศทางนี้อยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานที่ตรวจสอบไม่มีความเข้าใจตีความคับแคบ จนสร้างผลกระทบให้ รพ.บริการผู้ป่วยยากขึ้น คำสั่งตามมาตรา 44 ครั้งนี้ เรียกได้ว่า กลับไปเป็นเหมือนเดิมตามที่บอร์ด สปสช.เคยทำมาอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามมีประเด็นในข้อ 4 ที่ระบุว่า การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

“ตรงนี้ในฐานะของกรรมการตัวแทนภาคประชาชน ขอเรียกร้องว่า รมว.สาธารณสุขจะไปตกลงเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพใดๆ โดยพลการกับ รมว.คลังไม่ได้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด สปสช.ก่อน สิ่งที่กังวลตอนนี้คือ รัฐบาล คสช.กำลังทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องของข้าราชการประจำโดยไม่ฟังความเห็นของประชาชน และตัดการมีส่วนร่วมออก กองทุนบัตรทองมีความสำคัญมากต่อประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่าคิดกันเองเฉพาะรัฐบาล รมต. หรือข้าราชการเท่านั้น” ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

‘พล.อ.ประยุทธ์’ งัด ม.44 แก้ปัญหา รพ.ได้รับผลกระทบ ให้ สปสช.ใช้งบได้ดังเดิม