ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เตรียมส่งหนังสือแจงข้อเท็จ กรณีข้อเรียกร้องให้ สธ.ทบทวนมติ อ.ก.พ.สธ. 2 มิ.ย. 59 ยืนยันไม่ใช่การตัดตำแหน่งข้าราชการของหมออนามัยไปบรรจุให้วิชาชีพอื่น ชี้ไม่กระทบบรรจุตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 205 อัตรา ซ้ำได้รับการอัตราบรรจุเพิ่มเป็น 410 อัตราด้วย ขอกลุ่มหมออนามัยช่วยกระจายหนังสือชี้แจงเพื่อความเข้าใจถูกต้อง ย้ำหากมีปัญหาการบรรจุควรถาม สธ.โดยตรง ไม่ควรกระจายข่าวจนเกิดความเข้าใจผิด ยืนยันการจัดสรรตำแหน่งผู้บริหาร สธ.มีความเป็นกลางกระจายอัตราบรรจุให้ทุกกลุ่มตามความขาดแคลนและเหมาะสม

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกระแสข่าว อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติอนุมัติการปรับปรุงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเป็นตำแหน่งอื่น 627 อัตรา ที่มีการเคลื่อนไหวขณะนี้ว่า ข่าวที่มีการนำเสนอออกไปมองว่ายังมีความไม่เข้าใจอยู่มาก และคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงคือ ในจำนวนตำแหน่งบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบสุดท้าย 7,547 อัตรา ตามมติ ครม.วันที่ 30 กันยายน 2558 ได้กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการทั้งหมด ซึ่งไม่ตรงกับคำขอของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้เสนอจำนวนและสายงานในแต่ละวิชาชีพเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 5,142 อัตรา ซึ่งรวมตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 205 อัตราด้วย

ขณะที่ตำแหน่งประเภททั่วไปอีกจำนวน 2,405 อัตราที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ ตำแหน่งนักจิตวิทยา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ครม.ได้เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2,405 อัตรา และนักจิตวิทยา 3 อัตรา

ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดสรรเพื่อความเหมาะสม โดยยืนยันว่าตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 205 อัตราตามคำขอเดิม นอกจากยังคงอยู่และไม่ได้มีการตัดออกแล้ว ยังเพิ่มเติมอีกทำให้มีจำนวนตำแหน่งบรรจุ 410 อัตรา ซึ่งเป็นจำนวนเดิมที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเคยจัดสรรให้แต่ละสถานบริการต่างๆ ตามเงื่อนไขมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555  

“การออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ เนื่องจากมีผู้ที่สอบผ่านภาค ข ได้เกินโควต้า แต่ทั้งนี้ไม่ต้องกังวล โดยขอให้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อน เนื่องจากโดยรวมในส่วนของนักวิชาการสาธารณสุขยังมีตำแหน่งบรรจุรวมกว่า 400 ตำแหน่งที่ระบุข้างต้นรองรับได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบรรจุในการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จำนวน 663 อัตรา จึงไม่ใช่เป็นการตัดตำแหน่งบรรจุของนักวิชาการสาธารณสุขตามที่ขอไปก่อนหน้านี้แต่อย่างใด” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามจากข่าวที่เกิดขึ้นนี้ขอตั้งคำถามไปยังกลุ่มที่เคลื่อนไหวด้วยว่า ในการจัดสรรตำแหน่งบรรจุ กรณีที่สายวิชาชีพอื่นไม่ได้จะให้ สธ.ทำอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พยายามจัดสรรเพื่อให้เป็นธรรมที่สุด โดยดูจากความขาดแคลนและความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนี้ได้ขอให้กลุ่มบริหารบุคคลเตรียมข้อมูลเพื่อนำหนังสือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

“ขณะนี้ผมได้ให้กลุ่มบริหารบุคคล กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการชี้แจงกรณีข้อเรียกร้องที่ให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนมติ อ.ก.พ.กระทรวงฯ แล้ว โดยจะส่งหนังสือชี้แจงฉบับนี้ไปยังกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างการรอลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นขอให้นำคำในหนังสือฉบับนี้ไปแจงข้อเท็จจริงให้ถูกต้องด้วย เพื่อไม่ให้เกิดกระแสจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวและว่า ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับจัดสรรตำแหน่งบรรจุ อยากให้ถามตรงมายังกระทรวงสาธารณสุขเลย ซึ่งผู้บริหารกระทรวงได้จัดเวทีประชุมทุกเดือนเพื่อเปิดให้ถามอยู่แล้ว จึงไม่ควรไปกระจายข่าวกันเองจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดแบบนี้ ทั้งนี้ขอยืนยันว่าผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมีความเป็นกลางในการจัดสรรตำแหน่งบรรจุให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกกลุ่มแน่นอน

ข่าวเกี่ยวข้อง

หมออนามัยนัดรวมพลังหลัง อ.ก.พ.สธ.หั่นตำแหน่งบรรจุ ขรก.ให้วิชาชีพอื่น

ชมรม ผอ.รพ.สต.จี้ขอคำตอบปรับตำแหน่งหมออนามัยให้วิชาชีพอื่น 26 ส.ค.นี้