ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนเงิน 750 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล 71 แห่งเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน คาดลดใช้ไฟ 92 ล้านหน่วย ประหยัดเงินได้อีก 420 ล้านบาท

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจัดสรรงบประมาณ 750 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐ 71 แห่ง ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับอาคารโรงพยาบาลของรัฐ โดยวงเงินดังกล่าวแบ่งเป็นส่วนแรก 700 ล้านบาท สำหรับสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี ในอัตรา 70% ของเงินลงทุน และโรงพยาบาลจะจ่ายเงินเอง 30% ส่วนที่ 2 อีก 50 ล้านบาทสำหรับใช้สนับสนุนค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานให้กับโรงพยาบาลในอัตรา 5% ของเงินลงทุน

พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า พพ.เปิดรับสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา และมีโรงพยาบาลทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมถึง 138 แห่ง วงเงินลงทุนปรับปรุงรวม 2,047 ล้านบาท มูลค่าผลประหยัดพลังงาน 640 ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตาม พพ.สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลได้ 71 แห่ง เกิดการลงทุนรวม 1,008 ล้านบาท โดย พพ.สนับสนุนเงินลงทุน 700 ล้านบาท และโรงพยาบาลสมทบ 308 ล้านบาท มีผลประหยัดด้านพลังงานไฟฟ้า 92 ล้านหน่วย และด้านพลังงานความร้อน 24,838 GJ รวมผลประหยัดทั้งสิ้น 8.46 ktoe คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้รวม 420 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 2.4 ปี และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 55,235 ตัน/ปี นับเป็นโครงการสนับสนุนที่มีความคุ้มค่าสูง

สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 71 แห่ง จะครอบคลุมโรงพยาบาลทุกขนาด เช่น โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอ จากทั่วประเทศ โดยมีมาตรการที่มีสัดส่วนเงินลงทุนสูงสุด คือการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง คิดเป็น 36% ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือมาตรการเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแอลอีดี 27% มาตรการเปลี่ยนหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง 10% และมาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ 9% ตามลำดับ โดยต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เสนอมาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 9 เดือนนับจากที่ลงนามในสัญญารับการสนับสนุน