‘คลองขลุงโมเดล’ กำแพงเพชร ยืดไตวายสำเร็จ สมาคมไตนานาชาติยกเป็นโมเดลระดับโลก

ปลัด สธ.เผย “คลองขลุงโมเดล” ช่วยยืดไตวายสำเร็จได้รับการชื่นชมจากประธานสมาคมไตนานาชาติ พร้อมนำเสนอในเวทีโลกต่อไป ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายไปในโรงพยาบาล 797 แห่ง มีเป้ามายสำคัญคือการป้องกันโรคไต และชะลอความเสื่อมไต

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้หารือการพัฒนาระบบบริการคลินิกไตวายเรื้อรัง (CKD Clinic )กับ ศาสตราจารย์ Adeera Levin ประธานสมาคมไตนานาชาติ และได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังของไทย ได้แก่ ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง ว่าที่ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย นพ.สกานต์ บุนนาค ประธานร่วมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคไตวายเรื้อรัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังของประเทศไทย โดยประธานสมาคมไตนานาชาติ ได้กล่าวชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขที่ได้พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นต้นแบบ เช่น “คลองขลุงโมเดล” จ.กำแพงเพชร ที่ในการดูแลครอบคลุมทั้งการป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในเวทีโลกได้

นพ.โสภณ กล่าวว่า ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการคลินิกไตวายเรื้อรังของไทย พร้อมความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพกับกระทรวงสาธารณสุขด้านโรคไตเรื้อรัง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายจัดการปัญหาโรคไตย้อนไปสู่ต้นน้ำหรือต้นปัญหาคือเบาหวานและความดันโลหิตสูง และป้องกันภาวะแทรกซ้อนคือโรคหัวใจและหลอดเลือด  โดยให้กลุ่มโรคไตวายเรื้อรังเป็น 1 ในกลุ่มโรคสำคัญในระดับชาติที่ต้องได้รับการจัดการแก้ไข มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (service plan) สาขาไตขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังคือคลินิกไตวายเรื้อรัง (CKD clinic) ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากแนวคิดของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปรับรูปแบบให้เข้ากับระบบสาธารณสุขไทย ร่วมกับการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จนได้นวัตกรรม “คลองขลุงโมเดล”จ.กำแพงเพชร ที่ออกแบบให้มีการบูรณาการกับระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ เป็นต้นแบบนำไปใช้ทั่วประเทศ ขณะนี้ดำเนินการในโรงพยาบาล 797 แห่ง มีเป้ามายสำคัญคือการป้องกันโรคไต และชะลอความเสื่อมไต

ข้อมูลการศึกษาของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่าประชากรไทยร้อยละ 17.5 หรือ 8.5 ล้านคน ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง แนวโน้มความชุกของผู้ป่วยโรคไตเรื้้อรังระยะสุดท้าย (End Stage Kidney Disease) ที่รักษาโดยวิธีบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) เพิ่มขึ้นปีละ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 70,000 คน ซึ่งเป็นภาระทั้งผู้ป่วยและรัฐใช้งบประมาณปีละมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปีและเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุสำคัญของโรคไตวายเรื้อรังคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคไต คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 34 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 41 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 34 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 41 นาที ago
กลับด้านบน