ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ไขปัญหาการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการล่าช้า ส่งผลต่อการจ่ายเงินเดือน เตรียมประสานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ไม่ให้กระทบต่อขวัญกำลังใจของแพทย์จบใหม่ ช่วยรักษาแพทย์ไว้ในระบบได้ 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลแพทย์จบใหม่ได้รับเงินเดือนช้าว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขอตำแหน่งจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำหรับ 3 วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่จบใหม่ทุกปี โดยทาง ก.พ.จะมีคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาการดำเนินการมีความล่าช้าเนื่องจากทาง ก.พ.มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องข้อมูลบางเรื่อง เช่น กระทรวงสาธารณสุขส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างใช้เวลานาน เรื่องทั้งหมดถูกส่งกลับมาที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเข้าที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาจัดสรรตำแหน่งตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือน ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา จึงจะสามารถทำเรื่องการจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้

สำหรับการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการบรรจุใหม่ จะดำเนินการอย่างช้าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และให้เกิดความยั่งยืน ไม่ให้เกิดเป็นปัญหาในอนาคต ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ก.พ.ช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้วย โดยจะได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อให้การบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามเงื่อนไขของเวลาที่ไม่ช้าจนกระทบต่อขวัญกำลังใจของแพทย์จบใหม่  ก็จะช่วยรักษาแพทย์ไว้ในระบบได้