ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักการพยาบาลเตรียมชงเรื่องตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิตหรือพิการขณะปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บริหารกระทรวงพิจารณาอีกครั้งภายในเดือน เม.ย.นี้ ชี้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหวังให้ผู้ประสบเหตุได้เงินก้นถุงให้มากที่สุด

ดร.กาญจนา จันทร์ไทย

ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักการพยาบาล ร่วมกับ กลุ่มงานกฎหมายของกระทรวง อยู่ระหว่างเตรียมเสนอร่างระเบียบการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาพยาบาลที่ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเกิดอุบัติเหตุขณะส่งต่อผู้ป่วย เป็นต้น โดยคาดว่าจะนำเสนอเรื่องต่อผู้บริหารกระทรวงได้ภายในเดือน เม.ย. นี้

ดร.กาญจนา กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักการพยาบาลเคยมีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาพยาบาลในช่วงปี 2557-2558 โดยขณะนั้นได้ยกร่างระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังติดปัญหาในเรื่องที่มาของรายได้กองทุน ซึ่งขณะนั้นมีแนวคิดให้โรงพยาบาลต่างๆ ร่วมลงขันใส่เงินเข้ามาในกองทุนนี้ แต่ติดปัญหาว่าไม่ได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาลบางส่วนที่ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เรื่องนี้ยังค้างอยู่

ต่อมาทางผู้ตรวจราชการกระทรวงมีแนวคิดรื้อฟื้นเรื่องจัดตั้งกองทุนขึ้นมาอีก โดยหารือกันว่าเปลี่ยนที่มาของรายได้ให้พยาบาลสมทบเข้ากองทุนกันเองหรือไม่ แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนก็มีการโยกย้ายผู้บริหารกันเสียก่อน เรื่องจึงยังค้างอยู่เช่นเดิม

ดร.กาญจนา กล่าวว่า ในส่วนของผู้บริหารชุดปัจจุบัน ได้ออกระเบียบเปิดช่องให้โรงพยาบาลทำประกันอุบัติเหตุกับรถ Refer ได้ แต่ในทางปฏิบัติพบว่าบางโรงพยาบาลก็ทำ บางโรงพยาบาลก็ไม่ทำ ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นหลัก บางโรงพยาบาลพบว่าพยาบาลที่ออกไปกับรถ Refer ต้องทำประกันด้วยตัวเองก็มี ทางสำนักการพยาบาลจึงมีแนวคิดจะเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุนให้ผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง

“อันนี้เป็นการดำเนินการในภาพของกระทรวง เรามีร่างระเบียบต่างๆ ที่เคยทำไว้อยู่แล้ว แต่ต้องปรับปรุงเรื่องข้อมูล เพราะเรามีข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึงปี 2557 ตอนนี้จึงประสานกับชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ให้ไปรวบรวมอุบัติเหตุที่เกิดตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศว่าหลังจากปี 2557 มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนให้แข็งแรงมากขึ้น” ดร.กาญจนา กล่าว

ขณะที่ในส่วนของที่มาของรายได้กองทุนนั้น เบื้องต้นยังมองที่การให้โรงพยาบาลร่วมลงขัน และเพิ่มเติมรายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ เข้ามาด้วย แต่หากไม่มีการตอบรับจากโรงพยาบาล ก็คงต้องพักแนวทางนี้ไปก่อนและเน้นทางการจัดกิจกรรมระดมทุนมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ดร.กาญจนา กล่าวว่า กองทุนนี้ไม่ได้คิดรายละเอียดเรื่องการช่วยเหลือระยะยาว แต่หลักการคือพยายามเติมเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้ผู้ได้รับความเสียหายได้เงินมากที่สุดก่อน เปรียบเหมือนให้พยาบาลที่ประสบเหตุได้เงินก้นถุงให้มากที่สุดนั่นเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

‘5 ปีใน รพ.’ ชีวิตพยาบาลแม่สอด หลังรถฉุกเฉินคว่ำจนพิการ

จี้ สธ.เพิ่มอายุราชการทวีคูณให้พยาบาลที่ทุพพลภาพจากการทำงาน

“หมออิทธพร” หนุนจัดระบบเยียวยาบุคลากร กรณีรถฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุ

จี้รัฐจัดระบบช่วยเหลือพยาบาลพิการจากงาน ชี้แรงงานข้ามชาติยังได้สิทธิมากกว่า

เล็งตั้งกองทุนเยียวยาพยาบาลพิการ/เสียชีวิต ย้ำแค่ช่วยเบื้องต้น สธ.ต้องดูแลระยะยาว