สธ.เผยทำกรอบอัตรากำลังเสร็จ พบยังขาดคนอีก 3.5 หมื่นอัตรา

Thu, 2017-07-20 21:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองสมศักดิ์ฯ เผย สธ.ยังขาดคนอยู่อีก 3.5 หมื่นอัตรา คาดเดือนหน้าจัดคนลงกรอบอัตรากำลังเสร็จจะเห็นภาพชัดว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งคนขาด-คนเกินเท่าไหร่ ย้ำที่ไหนคนเกินกรอบ หากมีคนเกษียณจะโดนยึดตำแหน่งคืนไปให้โรงพยาบาลที่ยังขาด พร้อมเตรียมทำแผนขอรัฐบาลจัดสรรอัตราเพิ่มอีก 3.5 หมื่นอัตรา

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำกรอบอัตรากำลังของทุกหน่วยงานเสร็จหมดแล้ว ตั้งแต่ สสจ. สสอ. โรงพยาบาลทุกระดับ ไปจนถึง รพ.สต. โดยในส่วนของโรงพยาบาลจะกำหนดเป็นรายโรงว่าแต่ละแห่งควรมีคนเท่าไหร่ ส่วน รพ.สต.จะคิดตามขนาด S M L ซึ่งเดือนนี้ทั้งเดือน ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ปิดระบบไม่ให้มีการโอนย้ายเพื่อให้จำนวนคนนิ่ง และเมื่อจำนวนคนนิ่งแล้ว เดือน ส.ค.ที่จะถึงนี้ จึงจะเริ่มจัดคนลงตามกรอบอัตรากำลัง

“การคำนวณกรอบอัตรากำลังเราไม่ได้ดูตามจำนวนประชากรแต่ดูตามภาระงาน ที่ไหนมีผู้มาใช้บริการมาก ก็ต้องมีคนเยอะตาม ซึ่งหลังจากทำกรอบอัตรากำลังเสร็จแล้วพบว่า ณ ปัจจุบัน ยังขาดคนอีกประมาณ 35,000 อัตรา แต่เดือนหน้าพอจัดคนลงกรอบเสร็จแล้ว เราจะได้เห็นในรายละเอียดเลยว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ขาดคนที่ฝ่ายไหน คนเกินที่ฝ่ายไหน หรือเกินกี่คน” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เมื่อทราบรายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว กรอบอัตรากำลังนี้จะเหมือนเป็นเครื่องมือในการช่วยกระจายบุคลากร เช่น โรงพยาบาล A มีจำนวนพยาบาลเกินกรอบไปมาก หากเป็นไปได้ก็อยากให้มีการย้าย แต่ถ้าไม่สามารถย้ายได้ ก็จะใช้วิธียึดตำแหน่งคืนเมื่อมีคนเกษียณ เพื่อนำไปให้โรงพยาบาลที่ยังขาดคนอยู่

อย่างไรก็ตาม การจะย้ายหรือบรรจุเข้าโรงพยาบาลที่กรอบอัตรากำลังยังว่างอยู่ก็ยังไม่สามารถทำได้ทันที เพราะต้องดูด้วยว่ามีตำแหน่งว่างหรือไม่ บางโรงพยาบาล กรอบอัตรากำลังยังขาดอยู่ 200 คน แต่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ต้องรอการจัดสรรอัตราก่อน แต่ที่เห็นชัดคือโรงพยาบาลไหนคนเกินกรอบก็จะไม่ได้อัตราตำแหน่งเพิ่ม ส่วนอัตรากำลังที่ยังขาดแคลนอยู่ 35,000 อัตรานี้ ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ทำเรื่องขอจากรัฐบาล แต่ด้วยจำนวนที่มากขนาดนี้ อาจต้องทำเป็นแผนระยะ 5-7 ปี ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้หรือไม่

“ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราทำเสร็จแล้ว แต่ที่กำลังทำในอนาคตคือการทำแผนอัตรากำลังคนทางด้านสุขภาพของทั้งประเทศ อันนี้เป็นการวางแผนว่าระยะยาว 10-20 ปีเรื่องกำลังคนจะเป็นอย่างไร ซึ่งเราทำไว้ 3 ซีนารีโอคือ 1.กระทรวงสาธารณสุขยังรับบทบาทการให้บริการเป็นหลัก กรณีนี้กำลังคนในกระทรวงก็อาจจะเยอะ 2.ให้โรงพยาบาลเอกชนช่วยกันรับผิดชอบในด้านการบริการด้วย กรณีนี้กำลังคนในกระทรวงก็อาจไม่เยอะเหมือนแบบแรก 3.อปท.มีส่วนร่วมในการจัดบริการ กรณีแบบนี้ คนของ สธ.ก็ไม่ต้องเยอะ” นพ.สมศักดิ์ กล่าว