จ่อโยก 4 รองปลัด สธ.เป็นอธิบดี ‘หมอบุญเรือง’ เป็นอธิบดีกรมการแพทย์

Tue, 2017-07-25 15:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เตรียมโยก 4 รองปลัด สธ.เป็นอธิบดี ‘หมอสมศักดิ์’ คืนถิ่นเก่า กรมควบคุมโรค ‘หมอประนอม’ ไปกรม สบส. ‘หมอสุวรรณชัย’ ไปกรมแพทย์แผนไทย ด้าน ‘หมอเกียรติภูมิ’ ไปกรมสุขภาพจิต ส่วน ‘หมอบุญเรือง’ จากกรมสุขภาพจิตกลับคืนรังเดิมกรมการแพทย์

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอแต่งตั้ง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคขึ้นเป็นปลัด สธ.คนใหม่ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้นั้น (ดูข่าว ที่นี่)

ในส่วนของรองปลัด 4 คนในปัจจุบันนั้นจะถูกโยกเป็นอธิบดีกรมต่างๆ ซึ่งมีรายงานว่า

พญ.ประนอม คำเที่ยง จะเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จากเดิมที่ก่อนหน้านี้คาดหมายกันว่าจะเป็นอธิบดีกรมการแพทย์

ขณะที่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ จะเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งถือว่าคืนถิ่นเก่า จากที่ก่อนหน้านี้เคยนั่งในตำแหน่งรองอธิบดีมายาวนาน ก่อนจะขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการและเป็นรองปลัด สธ.

ส่วน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย จะไปเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต จะไปเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต

และ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตจะไปเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งนับว่าเป็นการกลับคืนถิ่นเก่าเช่นกัน เนื่องจาก นพ.บุญเรืองนั้น เติบโตมาในสายกรมการแพทย์

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์