ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมประสานสำนักงานหลักประกันสุขแห่งชาติ ขอใช้ ม.41 เยียวยาอุบัติเหตุรถพยาบาลของโรงพยาบาลมุกดาหาร หลังพบผลสอบเป็นเหตุสุดวิสัย พนักงานขับรถได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้ว

นพ.โสภณ เมฆธน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงาน จาก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลของโรงพยาบาลมุกดาหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 01.03 น. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย นั้น เบื้องต้น พบว่า เป็นเหตุสุดวิสัย พนักงานขับรถได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้ว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลต้นสังกัดได้เบิกเงินช่วยเหลือทำขวัญเบื้องต้นคนละ 5,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น เบิกจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้ให้การดูแลรักษาตั้งแต่วันเกิดเหตุ โดยให้การดูแลรักษาต่อเนื่องจนกว่าจะหายดีและสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้

ส่วนเงินค่าเสียหายที่ทำให้ได้รับการบาดเจ็บ และเสียชีวิตนั้นจะเรียกร้องจากประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 (ประกันชั้น 1 ) ขั้นตอนดำเนินการอยู่ระหว่างนัดเจรจาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อกัน ต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าของคดีที่ สภ.เลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ระหว่างผู้เสียหาย และเจ้าของบริษัทประกันภัย ผู้คุ้มครองรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 3 นัดวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนในชั้นนี้ยังไม่มี การดำเนินการส่งฟ้องร้องใด ๆ และยังไม่มีผู้ตกเป็นจำเลยทางคดี

ส่วนการช่วยเหลือพยาบาลผู้ประสบเหตุที่พักรักษาตัวและทำให้ขาดรายได้นั้นโรงพยาบาลต้นสังกัดให้ยืมเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 15,000 บาท และจะพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไปหลังจากที่ได้ข้อยุติจากการเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย เรียบร้อยแล้ว พร้อมเตรียมประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอใช้ ม.41 เยียวยา ซึ่งจะเข้าที่ประชุมในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นี้