ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.สายตรงจากเจนีวาหารือ รมช.คลัง ชะลอระเบียบจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ หวั่นกระทบกับ รพ.ในการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชน พร้อมทั้งเชิญ สธ. และ ก.พ.หารือร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกระทรวงการคลังออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ระบุให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องจ้างต้องขออนุญาตคลังก่อน และจ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ และอัตราค่าจ้างไม่เกินค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่ง-วุฒิ และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ซึ่งได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวางในกลุ่มบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับการทำงานให้บริการประชาชน และเตรียมที่จะประท้วงระเบียบดังกล่าว

ล่าสุด มีรายงานว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ไปร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้ต่อสายตรงถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากกังวลในขั้นตอนปฏิบัติและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ รพ.ในการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชน เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ทางกระทรวงการคลังจะให้กรมบัญชีกลางชะลอการบังคับใช้ประกาศนี้ไว้ก่อน และให้เชิญกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาหารือร่วมกัน

ทั้งนี้ช่วงบ่ายวันนี้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะหารือกับกรมบัญชีกลางในเรื่องดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'คลัง' ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องขออนุญาตก่อน