สธ.ยกระดับ รพ.สต.ติดดาว เป็น รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี พร้อมหนุนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

Wed, 2018-06-13 17:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พล.อ.ฉัตรชัย รองนายกรัฐมนตรี หนุนกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 9,780 แห่ง ใน 3 ด้าน 1.สาธารณูปโภค การสื่อสาร 2.ยกระดับ รพ.สต.ติดดาว เป็น รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี 3.จูงใจบุคลากรสนับสนุนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงวาระพิเศษ ว่า ในวันนี้ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ให้เดินหน้าในงานที่เป็นภาระหน้าที่ที่มีเป็นจำนวนมาก โดยกำชับให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีที่สุด ได้เน้นย้ำการดำเนินงานใน 3 เรื่องสำคัญ ดังนี้

1.เรื่องพัฒนา รพ.สต. ซึ่งทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในภูมิภาค มีทั้งหมด กว่า 9,800 แห่ง โดยให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน และได้สั่งการให้จัดทำแผนพัฒนา รพ.สต.ในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม เพื่อให้ รพ.สต.ขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพของประชาชน ตามนโยบายที่กำหนดไว้ว่าจะดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนเพื่อลดการเจ็บป่วย ให้ รพ.สต.เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชน และต้องพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่รับบริการ

2.เรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ให้พระภิกษุสงฆ์ร่วมมือกับประชาชนในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อให้พระสงฆ์มีร่างกายแข็งแรงเป็นตัวอย่างให้ประชาชน ตามโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล และจะขยายให้ รพ.สต.ดำเนินการต่อ เพื่อให้ทุกวัดได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3.แผนสาธารณสุขทางทะเล เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่กระทรวงสาธารณสุขมีเรือพยาบาลดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักในขณะนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 1 แห่งคือจังหวัดพังงา และจะต่อยอดไปอีก 4 จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชลบุรี

ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ (ร่าง) แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ.2561-2565 แบ่งการพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พัฒนาต่อยอด รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ติดดาวไปสู่ดิจิทัล การเพิ่มเติมส่วนที่ขาดในพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งด้านโครงสร้างครุภัณฑ์ และการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี คือบริหารดี ประสานงานดี บุคลากรดี บริการดี และประชาชนสุขภาพดี

นอกจากนี้ จะสนับสนุนการพัฒนาใน 3 เรื่อง ได้แก่

1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสาร ด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ต ใน รพ.สต.ชายแดนทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง 31 จังหวัด โดยขอการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2.การพัฒนาคุณภาพ/ยกระดับ รพ.สต.ติดดาว เป็น รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี

และ 3.การจูงใจบุคลากรสนับสนุนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่งให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ครอบคลุมทั้งงานบริการผู้ป่วยนอก งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานแพทย์แผนไทย งานอนามัยแม่และเด็ก งานทันตกรรม

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข มี รพ.สต. 9,783 แห่ง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (สอน.) 80 แห่ง แบ่งเป็น รพ.สต.ขนาดเล็ก 3,483 แห่ง ขนาดกลาง 5,441 แห่ง และขนาดใหญ่ 939 แห่ง ในปี 2560 ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวแล้ว 1,683 แห่งคิดเป็นร้อยละ 17.13 ส่วนปี 2561 ตั้งเป้าพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ 5 ดาวร้อยละ 30 เกณฑ์ 4 ดาวร้อยละ 30 และเกณฑ์ 3 ดาวร้อยละ 40

Comments

Submitted by เภสัชกรบ้านนอก on
เรียนถาม แล้วเภสัชกรที่คอยดูแลไม่ว่าเรื่องยาทั้งหมดในโรงพยาบาล ทั้ง งานบริหารเวชภัณฑ์ งานคุณภาพใน-นอกโรงพยาบาล ให้การสนับสนุนแนะนำรพ.สต. งานคุ้มครองผู้บริโภค การประสานงาน อปท. งานคลินิกโรคเรื้อรังต่างๆ ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อโรงพยาบาล เพื่อประชาชน แล้วทำไมกระทรวงไม่เห็นคุณค่าของเภสัชกรชุมชนตามอำเภอแบบพวกเราบ้าง รพสต.ติดดาว การประเมินเกือบร้อยละ 50 เป็นคะแนนที่เกี่ยวข้องงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคทั้งนั้น โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง มีเภสัชกรแค่ 2-3 คน รับผิดชอบงานมากด้าน รับผิดชอบขนาดนี้ กรอบตำแหน่งในงาน PCC เอย กรอบตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ เอย ไม่เคยกล่าวถึง อยากจะให้เห็นความสำคัญกันบ้างครับ แค่ อำเภอละ 1-2 ตำแหน่งไม่ได้มีมากขนาด รพ.สต. ถ้าเป็นงั้นพวกผมจะได้ให้ตำแหน่งที่เค้าชำนาญการพิเศษ ดูแลทุกเรื่องทุกอย่างเอง ดีมั้ยครับ พวกผมจะดูแลเฉพาะในเขตเองครับ ไหนๆ ก้อไหนแล้ว

quote : "1.เรื่องพัฒนา รพ.สต. ซึ่งทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในภูมิภาค มีทั้งหมด กว่า 9,800 แห่ง โดยให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน"

รองนายกฯคนหนึ่ง(วิษณู)บอกจะให้ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไปอยู่กับ อปท. https://www.hfocus.org/content/2018/05/15881 รองนายกฯอีกคนบอกให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ รพ.สต.เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน......... **ตกลงจะให้ สธ. โอน รพสต.ไปให้อปท.หรือจะให้ สธ.เอาไว้ใช้กันแน่?**

บางวิชาชีพพอจะลงไปทำงานที่pcc ก็กำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญไว้รองรับกันเลยที่เดียว....... แต่วิชาชีพอื่น ๆ ที่ปลุกปั้นทำงาน pcc มานับสิบ ๆ ปี แค่จะขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ! นอกจากทำงานในวิชาชีพและทำงานแทนวิชาชีพอื่นในการให้บริการประชาชนแล้ว งานนอกเหนือวิชาชีพ ธุรการ การเงิน พัสดุ ฯลฯ ยังจะต้องสอยดาวมาติดให้ รพ.สต.กันอีกด้วย ......ช่างยุติธรรมมาตรฐานเดียวเสียเหลือเกินนะท่าน

Submitted by Anonymous on
น่าเบื่อหน่ายกับระบบ มีแต่นักคิด นักเพ้อฝัน จนทำให้ผิดทางการทำงานคุณภาพบริการชุมชน ... รพ.สต. ติดดาว แสนจะฝันเฟื่อง ทำร้าย จนท.อนามัยแทบติดดินติดเตียง คนน้อยแต่กลับยิ่งเพิ่มภาระ มีแต่เกณฑ์ ส่งมาให้ทำตอบสนอง need แต่ไม่เคยใส่ใจ.......กระทรวงอันแสนน่าเบื่อ

Add new comment