ประกันสังคมชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิตรวจสุขภาพก่อนสิ้นปี

ประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนดูแลสุขภาพ ด้วยการตรวจสุขภาพฟรีใน รพ.ตามสิทธิฯ ก่อนสิ้นปี

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ ณ สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้ทำการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทำให้โอกาสการรักษาให้หายขาดมีมากขึ้น อาทิเช่น การตรวจมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต หรือการตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ เป็นการรักษาเชิงป้องกัน การเจ็บป่วยที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไตวายเรื้อรัง ฯลฯ สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจำปี

โดยยอดผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพ (ต.ค.60 – ก.ย.61) จำนวน 4,115,925 รายการ จากผู้ประกันตน 11,111,386 คน จำนวนเงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้กับสถานพยาบาลมากกว่า 466,804,385 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้ไปใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการแพทย์ จึงขอให้ผู้ประกันตนหมั่นดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ กินอาหารให้ครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ลดความวิตกกังวลและความเครียดต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็นล่าสุด

CindycnPax
25 นาที 32 วินาที ago
CindycnPax
36 นาที 30 วินาที ago
CindycnPax
38 นาที 34 วินาที ago
CindycnPax
40 นาที 41 วินาที ago
CindycnPax
46 นาที 25 วินาที ago
CindycnPax
49 นาที 31 วินาที ago
CindycnPax
53 นาที 29 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindycnPax
25 นาที 32 วินาที ago
CindycnPax
36 นาที 30 วินาที ago
CindycnPax
38 นาที 34 วินาที ago
CindycnPax
40 นาที 41 วินาที ago
CindycnPax
46 นาที 25 วินาที ago
CindycnPax
49 นาที 31 วินาที ago
CindycnPax
53 นาที 29 วินาที ago
กลับด้านบน