ประกันสังคม เร่งจ่ายสิทธิผู้ประกันตนว่างงาน จ.ภูเก็ต

Wed, 2020-05-27 16:14 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สำนักงานประกันสังคมรุดลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ช่วยเหลือหลังสถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท หยุดกิจการ กระทบลูกจ้างว่างงานจำนวนมาก

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการที่สถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ในจ.ภูเก็ต หยุดกิจการชั่วคราว เป็นจำนวนมากเกิดการว่างงานไปยังลูกจ้างผู้ประกันตน ล่าสุดตนลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และได้เข้าพบหารือ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถึงสถานการณ์ โควิด -19 ภายในจังหวัด รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ซึ่งสถานการณ์การจ่ายเงินดังกล่าว มีผู้ประกันตนมายื่นขอรับสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต และสาขากระทู้ เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้มายื่นขอใช้สิทธิแล้วขณะนี้จำนวนกว่าแสนราย ทั้งยังมีผู้มาขอใช้สิทธิเพิ่มขึ้นวันละเฉลี่ยกว่าพันราย

ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้มีการสนับสนุนกำลังโดยชุดเฉพาะกิจพิเศษ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต และสาขากระทู้ และยังได้สั่งการให้มีการบริหารจัดการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จังหวัดเล็กช่วยจังหวัดใหญ่ ร่วมมือกันเร่งบันทึกข้อมูลวินิจฉัยสิทธิประโยชน์ สำหรับจังหวัดภูเก็ตตนได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ระนอง ตรัง และจังหวัดตราด ช่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานจ่ายประโยชน์ทดแทนแล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากนี้ นายทศพล กล่าวอีกว่า ตนจัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในทุกพื้นที่ และทุกจังหวัด โดยเฉพาะในส่วนกลาง ได้จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่ที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือรับข้อร้องเรียน และอุทธรณ์จากการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยฯ จากผู้ประกันตน พร้อมรับเรื่องการยื่นขอรับ สิทธิประโยชน์ทุกกรณีควบคู่ไปด้วย โดยจำนวนผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 500-600 รายต่อวัน เปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 น. - 18.00 น.

Add new comment