ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ เสนอภาครัฐตั้งองค์กรกลางควบคุมราคากัญชา ตามคุณภาพ เหตุปัจจุบันไร้หน่วยงานควบคุมชัดเจน

นายปวรรณ ศรีจันทร์งาม ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า ตนเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทำเอ็มโอยูร่วมกับอภัยภูเบศรในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือ การปลูกกัญชาทางการแพทย์พบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดองค์ความรู้ ยังไม่เข้าใจเรื่อง “เมดิคัล เกรด” อย่างชัดเจน แต่ยังติดภาพของต่างประเทศมากกว่า ซึ่งปัจจุบันในการปลูกแม้จะมีระบบการควบคุมตามข้อกำหนดของกฎหมาย ว่า ต้องปลอดสารเคมี ปลอดแมลง มีรั้วรอบขอบชิด มีกล้องซีซีทีวี ฯลฯ แต่ปัญหาคือ การปลูกไม่มีการกำหนดราคาที่เหมาะสม

“ราคาที่เหมาะสมคือ ราคาที่เป็นไปตามเกรดคุณภาพของกัญชา ควรมีราคากลาง และควรมีหน่วยงานกลางมาดูแลควบคุมราคาให้เหมาะสม เหมือนสมาคมไร่อ้อยก็จะมีการควบคุมส่วนนี้ แต่ปัจจุบันราคากลับเท่ากันหมด อย่างใบ ราก กิ่ง มีราคา 3,000 บาทต่อกิโลกรัมแห้ง ส่วนดอกแห้งมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ20,000 บาท ซึ่งหากมีการควบคุมราคาตามเกรดคุณภาพก็จะดีมากขึ้น” นายปรวรรณ กล่าว

นอกจากนี้ อย่างผลิตภัณฑ์กัญชายังมีกลิ่นของกัญชา ซึ่งไม่มีสาร THC ไม่มีสาร CBD ในต่างประเทศนำมาผลิตเป็นน้ำหอม แต่ประเทศไทยไม่มี อาจเพราะไม่มีใครมากำหนด หรือเปิดช่องทางกฎหมายว่า หากไม่ใช่สารเหล่านี้จะใช้ได้หรือไม่ อย่างไร หากมีความชัดเจนก็จะเป็นช่องทางหนึ่งได้ จึงอยากให้มีหน่วยงานกลางมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง