ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นิด้าโพลสำรวจพบกลุ่มตัวอย่างคนไทยอยากมีลูก 53.89%  แต่อีก 44% ไม่อยากมี โดยคนที่ไม่อยากมีลูก 334  คน พบ 38.32%  ไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่าย เป็นห่วงสภาพสังคมปัจจุบัน ขณะที่อีก 17.66% กลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดี  ยังพบว่า 50.53% ไม่ห่วงปัญหาเด็กเกิดน้อย แนะรัฐอัดสวัสดิการกระตุ้น ทั้งหนุนการศึกษาฟรีจนถึงขั้นสูงสุด  ให้ค่าเลี้ยงดูลูกจนถึงอายุ 15 ปี และลดภาษีเงินได้สำหรับคนมีลูก

 

นิด้าโพลสำรวจประชาชน 1,310 คน ถึงความต้องการอยากมีลูก

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความเป็นประชาชน เรื่อง “มีลูกกันเถอะน่า” กลุ่มตัวอย่าง 1,310 คน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน พบว่า ร้อยละ 29.39 เป็นโสดและไม่มีแฟน ร้อยละ 26.57 แต่งงานจดทะเบียนสมรสและมีลูกแล้ว ร้อยละ 20.92 เป็นโสดแต่มีแฟนแล้ว ร้อยละ 10.99 แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีลูกแล้ว ร้อยละ 4.58 แต่งงานจดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีลูก ร้อยละ 2.52 เป็นแม่ หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยว ร้อยละ 1.98 แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีลูก และมีคู่ครอง และมีลูกแล้ว ร้อยละ 1.07  มีคู่ครอง แต่ไม่มีลูก

สำรวจคนไม่มีลูก 759 คน พบ 53.89% อยากมี อีก 44% ไม่อยากมี

เมื่อสอบถามผู้ที่ยังไม่มีลูก 759 คน เกี่ยวกับการอยากมีลูก พบว่า ร้อยละ 53.89 อยากมี ร้อยละ 44 ไม่อยากมี และร้อยละ 2.11  ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ เมื่อสอบถามผู้ที่ไม่อยากมีลูก 334 คน พบว่า ร้อยละ 38.32 ระบุว่า ไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก และเป็นห่วงว่าลูกเราจะอยู่อย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน ร้อยละ 37.72 ระบุว่า ไม่อยากมีภาระต้องดูแลลูก ร้อยละ 33.23 ระบุว่า ต้องการชีวิตอิสระ ร้อยละ 17.66 ระบุว่า กลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดี ร้อยละ 13.77 ระบุว่า อยากให้ความสำคัญกับงานมากกว่า ร้อยละ 5.39 ระบุว่า สุขภาพตนเองหรือคู่ครองไม่ค่อยดี ร้อยละ 2.10 ระบุว่า กลัวพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์จะไม่ดี ทำให้ลูกที่เกิดมาไม่ดีไปด้วย และร้อยละ 0.90 ระบุว่า  กลัวกรรมตามสนองเนื่องจากเคยทำไม่ดีไว้กับพ่อ แม่

ผลสำรวจ 50.53% ไม่กังวลเด็กเกิดใหม่ในอนาคตจะมีน้อย

ส่วนความกังวลต่อจำนวนเด็กเกิดใหม่ในอนาคตจะมีน้อยมาก พบว่า ร้อยละ 50.53 ระบุ ไม่กังวลเลย ร้อยละ 23.13 ระบุ ไม่ค่อยกังวล ร้อยละ 17.79 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล และร้อยละ 8.55 ระบุว่า กังวลมาก และเมื่อถามถึงมาตรการที่รัฐควรสนับสนุนเพื่อให้คนไทยมีลูก ร้อยละ 65.19 ระบุว่า สนับสนุนการศึกษาฟรีในประเทศจนถึงขั้นสูงสุดสำหรับคนมีลูก ร้อยละ 63.66 ระบุว่า รัฐอุดหนุนค่าเลี้ยงดูลูกจนถึงอายุ 15 ปี ร้อยละ 30 ระบุว่าลดภาษีเงินได้สำหรับคนมีลูก ร้อยละ 29.47 ระบุว่า เพิ่มวันลาให้แม่และพ่อในการเลี้ยงดูลูก ร้อยละ 21.91 ระบุว่า มีเงินรางวัลจูงใจที่สูงสำหรับเด็กแรกเกิด ร้อยละ 19.92 ระบุว่า อุดหนุนทางการเงินแม่ พ่อเลี้ยงเดี่ยว ร้อยละ 17.18 ระบุว่า พัฒนาและอุดหนุนการเงินศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก ร้อยละ 9.85 ระบุว่า มีบริการฟรี ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ร้อยละ 7.48 ระบุว่า เพิ่มภาษีเงินได้สำหรับคนไม่มีลูก ร้อยละ 5.50 ระบุว่า รัฐเปิดช่องทางในการอุ้มบุญมากขึ้น ร้อยละ 4.89 ระบุว่า รัฐมีหน่วยงานจัดหาคู่ให้กับคนไทย ร้อยละ 2.75 ระบุว่า รัฐไม่จำเป็นต้องมีมาตรการใด ๆ และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ