ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 68 (World Health Assembly : WHA) ระหว่างวันที่ 18-21พ.ค.58 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส พร้อมแถลงสนับสนุนทุกประเทศสร้างหลักประกันสุขภาพ เป็นกลไกการพัฒนาระบบสุขภาพโลกอย่างยั่งยืน ลดช่องว่างทางการเงินทำได้ทั้งในประเทศร่ำรวยและยากจน โดยจัดชุดสิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกคน และมีหมอครอบครัวดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต