Taxonomy term
 • Tuesday, February 05, 2019
  16:23
  หนึ่งในเวทีการประชุม Side Meeting รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ประจำปี 2562 ได้แก่การ "ถอดบทเรียน" การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผ่านการจัดการกับปัญหาโรคเอดส์ทั่วโลก โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเอดส์จากทั่วโลกเข้าร่วมหารือ และสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งนับวันจะเป็นมหันตภัยใหญ่ สำหรับหลายประเทศทั่วโลก
  2019-02-05, 16:23
 • Friday, November 23, 2018
  12:25
  4 นักวิจัยจากสหรัฐ-สวีเดน คว้ารางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 27 ประจำปี 61 โดยพิจารณาผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลจาก 49 ราย 25 ประเทศ
  2018-11-23, 12:25
 • Sunday, February 04, 2018
  16:40
  สธ.อยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุวัคซีนป้องกันโรคจากการติดเชื้อฮิบเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และคาดว่าประเทศไทยจะได้ใช้วัคซีนนี้ภายในปี 2562 นี้
  2018-02-04, 16:40
 • Monday, January 29, 2018
  19:47
  เปิดเวทีย่อยงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 (PMAC) ระดมภาคีแก้วิกฤตโรคอุบัติใหม่ฯ “เชื้อดื้อยา – ไวรัสซิก้า” ต่อยอดวิจัยเพื่อพัฒนา “เฝ้าระวัง-ป้องกัน-ควบคุม-รักษา” ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
  2018-01-29, 19:47
 • Tuesday, January 31, 2017
  19:37
  ผลวิจัยชี้ “ประชากรกลุ่มเปราะบาง” คนไทยที่ถูกลืมในระบบสุขภาพ ทั้งกลุ่มคนชายแดน คนไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ ระบุปัจจุบันเน้นลดเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุน แต่ยังไม่เน้นการดูแลประชากรเปราะบางที่แฝงในแต่ละกองทุน แนะพัฒนาระบบตอบสนองประชากรกลุ่มนี้ ให้สิทธิที่เข้าถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม
  2017-01-31, 19:37
 • Saturday, January 30, 2016
  11:22
  เซอร์ มาร์มอต ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 58 เผย สุขภาพจะดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ทางสังคมที่กว้างกว่าปัจจัยทางสุขภาพเพียงอย่างเดียว เช่น การศึกษา การว่างงาน ความยากจน ที่อยู่อาศัยและการทำงาน แนวคิดเรื่องสุขภาพจึงกว้างกว่าเรื่องสาธารณสุขและการเจ็บไข้ได้ป่วยตามที่เข้าใจกันมา ปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพของหลายประเทศทั่วโลกคือ ความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพ ช่องว่างสถานะสุขภาพมีความแตกต่างกันมากทั้งภายในประเทศและระหว่าง
  2016-01-30, 11:22
 • Friday, January 29, 2016
  22:32
  นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 พร้อมคู่สมรส เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
  2016-01-29, 22:32
 • Wednesday, November 26, 2014
  20:36
  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือ และการศึกษาของประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ด้วยการริเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครบ 100 ปี ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ และเพื่อเผยแพร่พระราชเกียรติคุณ แห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
  2014-11-26, 20:36
 • Thursday, November 06, 2014
  19:33
  เผยชื่อผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิลปี 57 หมอจากญี่ปุ่น ผู้คิดค้นยาลดไขมันรักษาหลอดเลือดหัวใจ คว้ารางวัลด้านการแพทย์ ส่วนหมอจากสหรัฐอเมริกาผู้ปราบไข้ทรพิษสำเร็จ คว้ารางวัลด้านการสาธารณสุข เตรียมแสดงปาฐกถาพิเศษ 27 ม.ค. และเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ 28 ม.ค.58 
  2014-11-06, 19:33
 • Monday, January 27, 2014
  18:58
  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” วันที่ 28 ม.ค.ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พบคนทำงานด้านเอดส์ซิวทั้ง 4 รางวัล ตัวแทนผู้รับรางวัลชมไทยลดการติดเชื้อได้ดี แต่ยังห่วงผู้ติดเชื้อแต่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มชายขอบต้องเข้าถึงการคัดกรอง ชี้รู้ตัวเร็ว รักษาแต่ต้น ช่วยรักษาชีวิตและป้องกันแพร่ระบาดได้
  2014-01-27, 18:58

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน