Taxonomy term
 • Saturday, January 13, 2018
  12:08
  สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจและรักษาโรคผิวหนัง ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 24 ม.ค.นี้
  2018-01-13, 12:08
 • Friday, September 22, 2017
  14:36
  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และอบรมจิตอาสา ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข รองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ส่วนต่างจังหวัดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบจัดทีมแพทย์ดูแลประชาชน
  2017-09-22, 14:36
 • Tuesday, January 10, 2017
  18:08
  กระทรวงสาธารณสุขระดมทีมแพทย์ทั่วประเทศช่วยโรงพยาบาลประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่ม 40 ทีม พร้อมประสานหน่วยทหาร -มหาดไทย-ภาคเอกชน ช่วยจัดส่งยาเวชภัณฑ์ ลำเลียงผู้ป่วย ส่วนโรงพยาบาลบางสะพาน ส่งทีมช่วยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา เร่งส่งทีมวิศวกรฟื้นฟูระบบน้ำ ไฟฟ้า ให้พร้อมเปิดบริการประชาชน
  2017-01-10, 18:08
 • Monday, January 09, 2017
  20:35
  กระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งยา-เวชภัณฑ์ ให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่ม อาทิ ยาชุดช่วยน้ำท่วม 1.4 แสนชุด สารส้ม รองเท้าบู๊ท และเสื้อชูชีพ ส่งทีมแพทย์จากส่วนกลาง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รวมกว่า 100 ทีม กำชับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา พร้อมเฝ้าระวังโรคไม่ให้มีโรคระบาดเกิดขึ้น ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
  2017-01-09, 20:35
 • Sunday, January 08, 2017
  17:29
  กระทรวงสาธารณสุข ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ มีผู้รับบริการกว่า 10,000 คน พบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จมน้ำ พลัดตกน้ำ โรงพยาบาลทุกแห่งที่ถูกน้ำท่วมเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว 
  2017-01-08, 17:29
 • Saturday, January 07, 2017
  14:41
  ปลัด สธ.กำชับให้สถานพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ประชาชนเข้าถึงบริการยากลำบากอย่างต่อเนื่อง ส่งแพทย์ พยาบาล ทีมแพทย์ฉุกเฉินสนามจากจังหวัดพังงา ภูเก็ตใกล้เคียง ช่วยโรงพยาบาลน้ำท่วมจัดบริการประชาชน พร้อมมอบให้สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 11 ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด่านหน้าของกระทรวงมหาดไทยที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมวางแผนช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่ประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2017-01-07, 14:41
 • Friday, November 04, 2016
  13:48
  กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ส่วนภูมิภาคชุดแรกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ร่วมดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ และทำกิจกรรมบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง
  2016-11-04, 13:48
 • Wednesday, October 26, 2016
  20:47
  รมว.สธ.กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขประสานเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ ดูแลสุขภาพประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ดีที่สุด ทั้งการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  2016-10-26, 20:47
 • Friday, October 21, 2016
  19:40
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย 33 หน่วยงาน จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ปรับจุดบริการรองรับประชาชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมบริเวณ ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ขอความร่วมมือประชาชน ยึดหลัก “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” ป้องกันโรคมาจากอาหารและน้ำไม่สะอาด เผยพบประชาชนป่วยด้วยโรคท้องเสียกว่า 100 คน   
  2016-10-21, 19:40
 • Thursday, October 20, 2016
  21:03
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ บริเวณสนามหลวง เพิ่มหน่วย ปฐมพยาบาลเชิงรุกเดินเท้าค้นหาป้องกันประชาชนเจ็บป่วย พร้อมตั้งคณะกรรมการฯเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบปลอดภัย เบื้องต้นเตรียมจัดบริการอย่างน้อย 100 วัน 
  2016-10-20, 21:03

ความคิดเห็นล่าสุด

จุดยืนประชาชน
8 ชั่วโมง 57 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

จุดยืนประชาชน
8 ชั่วโมง 57 นาที ago
กลับด้านบน