กลุ่มเสี่ยง 608

  • กรมควบคุมโรคเผยผู้เสียชีวิตจากโอมิครอน เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ผู้สูงอายุ ป่วยอัลไซเมอร์ แม้ฉีดไฟเซอร์ครบ 2 เข็มแต่ติดเชื้อได้ จากลูกหลานไปเยี่ยมช่วงปีใหม่ พร้อมขอให้ระวัดกลุ่มเปราะบาง เคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล ย้ำ! คนฉีดครบ 2 เข็มเดือน ต.ค. 64 ขอให้รับเข็ม 3 กระตุ้นภูมิฯในเดือน ม.ค.นี้
    2022-01-16 16:02
  • เปิดข้อมูลความสำคัญกลุ่มเสี่ยง “608” ผู้สูงอายุ – โรคประจำตัว - หญิงตั้งครรภ์ เพราะอะไรต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ขอทุกคนช่วยสื่อสาร แม้ข้อมูลฉีดวัคซีนครอบคลุมมากขึ้น แต่ยังพบกว่า 10 ล้านไม่ได้รับวัคซีน ห่วงกลุ่มเสี่ยงพลาดโอกาส เหตุเดลตาระบาดครองเมือง ติดเชื้อแล้วระบาดแล้ว ไม่ได้รับวัคซีนมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนรับวัคซีน
    2021-11-23 14:55
  • กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ภาพรวมฉีดแล้วกว่า 87.6 ล้านโดส ยังขาดอีก 12.4 ล้านโดสถึงจะครบ 100 ล้านในเดือนพ.ย.นี้ ขณะที่พบ “10 จังหวัด” ฉีดวัคซีนน้อย ส่วนความครอบคลุมประชากรผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีนเกิน 80% มี 6 จังหวัด คือ ปทุมธานี นครพนาม สกลนคร กรุงเทพ เชียงใหม่และสมุทรปราการ ชี้ “นครพนม” แม้ภาพรวมเข็ม 1 รับวัคซีนน้อย แต่กลุ่มเสี่ยงสูง ขอจังหวัดอื่นๆ เร่งฉีดวัคซีน
    2021-11-19 14:43