การดูแลแบบประคับประคอง

 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบสร้างความชัดเจนในคำนิยามเพื่อเดินหน้าพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) รองรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมตั้ง นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา เป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพฯ ปี 2563-2564
  2019-11-30 20:22
 • แต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายราวๆ 40 ล้านคน ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง ในจำนวนนี้มีถึง 78% ที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 40 ล้านคนทั่วโลก มีเพียง 14% เท่านั้น ที่ได้รับการดูแลแบบ Palliative care
  2019-05-10 10:52
 • มะเร็งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก เนื่องจากผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น จำนวนผู้ป่วยมะเร็งจึงมีมากขึ้นทุกปี และมักเป็น สาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สหประชาชาติได้เริ่มเห็นความสำคัญของมะเร็ง ว่าเป็นประเด็นที่นานาชาติ พึงร่วมมือกันจัดการร่วมกัน และเป็นเหตุของภาระค่าใช้จ่ายของมนุษยชาติที่มากขึ้นทุกปี
  2019-04-26 14:10
 • เวที สช.เจาะประเด็น “เร่งตาย VS เลือกตาย สิทธิในวาระสุดท้าย ใครกำหนด?” ผลโพลเพจ Drama-addict พบ 95% สนับสนุนการุณยฆาต ระบุคนโหวตยังไม่รู้จักวิธีการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ด้านที่ปรึกษาด้านสิทธิสุขภาพและอาจารย์แพทย์หนุนใช้สิทธิตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 เลือกตายตามธรรมชาติ
  2019-04-26 13:41
 • สปสช.จัด 3 ชุดสิทธิประโยชน์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน 1.ยามอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการปวด 2.ชุดทำความสะอาด และ 3.ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ร่วมกับการติดตามอาการตามความเหมาะสม เผยผลการศึกษาติดตาม ช่วยลดจำนวนครั้งการนอน รพ.ของผู้ป่วย ลดภาระทางการเงินของครอบครัวที่ต้องเดินทางมาดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
  2017-11-13 10:53
 • TDRI เสนอตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาวรับมือสังคมสูงวัย ให้ประชาชนอายุ 40-65 ปี ร่วมกันจ่ายเงินสมทบในแต่ละปี แนะส่งเสริมให้เกิดระบบการดูแลระยะท้ายที่บ้าน โดยให้เป็นทางเลือกของผู้ป่วย (ไม่บังคับ) หากผู้ป่วยต้องการกลับไปอยู่กับครอบครัวในระยะสุดท้ายของชีวิตที่บ้าน ก็ควรมีทางเลือกการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านเพิ่มเติมในสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพของไทยด้วย ปัจจุบันทั้ง 3 สิทธิไม่ครอบคลุมการดูแลที่บ้าน
  2016-10-02 13:29
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : ดัชนีคุณภาพการตาย โดย Economist Intelligence Unit ซึ่งจัดอันดับการรักษาประคับประคองของแต่ละประเทศทั่วโลกได้ประเมินให้สหราชอาณาจักรครองอันดับหนึ่งในปี 2558 และนับเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ซึ่ง ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากนโยบายระดับชาติที่ครอบคลุมการบูรณาการการรักษาประคับประคองไว้ในบริการของ NHS อันเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนการบริการและความผูกพันกับชุมชน กระนั้นที่ผ่านมายังคงมีข่าวอื้อฉาวหลายกรณีถึงความบกพร่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทั้งเหตุผู้ป่วยสูงอายุหลายร้อยคนเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรที่โรงพยาบาลมิด-สแตฟฟอร์ดเชียร์ 
  2015-11-02 13:54
 • ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง ให้ยกเลิกกฎกระทรวงไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายวาระสุดท้ายของชีวิต ชี้ สิทธิการตาย มาตรา 12 ไม่ขัดกฎหมาย เปิดทางผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะตายอย่างธรรมชาติ ไม่ขอรับบริการทางการแพทย์เพื่อยื้อลมหายใจ แต่มีเงื่อนไขต้องดูแลแบบประคับประคองต่อเนื่อง ย้ำกฎกระทรวงทำตามขั้นตอนกฎหมายและไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ด้านสช. เดินหน้าหนังสือแสดงเจตนาไม่ยื้อชีวิตในวาระสุดท้าย
  2015-06-20 12:21
 • สธ.เร่งพัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรคและโรงพยาบาลแต่ละระดับ ตั้งเป้าหมายขยายบริการถึงโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งทั่วประเทศ เชื่อมโยงการทำงานกับทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีม เพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภายในกันยายน 2558
  2015-03-25 14:59
 • Palliative care หรือที่มีการแปลเป็นไทยว่า การดูแลแบบประคับประคองหรือการดูแลระยะท้ายนั้น ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับประเทศไทย แต่เป็นสิ่งที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยและพูดถึงกันมากนักแม้จะมีการให้บริการมานานแล้ว โดยเป็นการดูแลที่มีความปรารถนาดีต่อผู้ป่วย ปล่อยให้ตายตามธรรมชาติ ไม่ยื้อชีวิต แต่ก็ไม่ได้เร่งให้ตาย ซึ่งหลายๆ โรงพยาบาล ได้มีการนำการดูแลแบบประคับประคองมาใช้กับคนไข้ใน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้เมื่อต้องการกลับไปดูแลอาการต่อที่บ้านเมื่อถึงระยะท้ายของชีวิต นอกจากนี้ในการเรียนการสอนของแพทย์ก็ได้มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ palliative care เข้าไปในวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2015-02-07 11:39
 • Hfocus -นอกจากการก่อตั้งสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นการเฉพาะแล้ว ปัจจุบันการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและใส่ใจในทุกมิติในโรงพยาบาล ได้พัฒนาดีขึ้นมากกว่าในอดีตและยังขยายออกไปครอบคลุมผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอีกด้วย ผู้ที่ให้กำเนิดแนวคิดเรื่องการดูแลแบบประคับประคองในทวีปอเมริกาตอนเหนือได้แก่ นายแพทย์บัลโฟร์ เมาท์ ศัลยแพทย์รักษามะเร็ง อาจารย์อยู่ที่โรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยแมคกิล (McGill University) ในแคนาดา เมื่อปี พ.ศ.2516 เขาได้เข้าร่วมวงเสวนาเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง On Death and Dying ซึ่งทำให้เขาตระหนักว่า แม้จะเป็นหมอมานานหลายสิบปี แต่ตนเองไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับความตายเลย
  2013-10-29 11:53
 • Hfocus -เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้เกิดเครื่องมือที่จะช่วยยื้อชีวิต (หรือกล่าวอีกด้านหนึ่งคือยืดความตาย) ให้ยาวออกไปอีก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทำให้การตายเป็นเรื่องต้องห้าม (Taboo) ในหลายๆ วัฒนธรรม เป็นเรื่องที่พูดกันอย่างเปิดเผยไม่ได้ กลายเป็นเรื่องอัปมงคล ฯลฯ รวมไปถึงความสามารถในการจัดการดูแลการตายที่เคยทำกันได้ในบ้านหรือในชุมชนของคนทั่วไปก็ลดลง คนต้องพึ่งพาระบบการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วจนแทบจะไม่มีทางเลือกอื่น ที่ตายของคนสมัยใหม่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่โรงพยาบาล ในขณะเดียวกันแพทย์ก็ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการรักษาอาการของผู้ป่วย จนหลงลืมไปว่างานที่ควรทำกันคือ การรักษาคนมากกว่าจะรักษาโรคหรืออาการของโรคโดยไม่คำนึงถึงตัวผู้ป่วย วิถีชีวิตของเขา และโลกที่แวดล้อมเขาอยู่
  2013-10-22 15:18

Pages