วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560
อัพเดทล่าสุด 13 ชั่วโมง 7 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร

Wednesday, January 11, 2017 - 21:56
วันนี้ (11 มกราคม 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย
Wednesday, January 11, 2017 - 20:58
กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญวันเด็กปี 2560 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย สปสช. จัดโครงการ “เด็กไทยสายตาดี” ครอบคลุมทั่วประเทศ เร่งรัดการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 1,040,000 คน พร้อมมอบแว่นสายตาอันแรกแก่เด็กที่มีสายตาผิดปกติ ฟรี 43,000 คน ให้เด็กไทยมีสายตาดี เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ดีเดย์ในวันที่ 14 มกราคม 2560 จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาเด็ก ป.1 ฟรี ในงานวันเด็กแห่งชาติที่บู๊ทกระทรวงสาธารณสุข สนามเสือป่า กทม. และทั่วประเทศ
Tuesday, May 24, 2016 - 16:12
กระทรวงสาธารณสุข เสริมทักษะทีม Child Project Manager ในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพเพื่อส่งผลให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
Thursday, March 24, 2016 - 14:56
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ชวนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ล้างส้วมในโรงพยาบาลพร้อมกันทั่วประเทศ ดีเดย์บ่ายวันที่ 1 เมษายน 2559 พร้อมกำชับให้สถานบริการในสังกัดทุกแห่ง คงมาตรการ 3 เก็บบวก 5 ส.ต่อเนื่อง ค่าลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาลต้องเป็นศูนย์ และไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อไข้เลือดออก
Monday, January 18, 2016 - 16:35
กรมอนามัย แนะประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น กินอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดี ระบุอาหารเผ็ดร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย
Wednesday, June 3, 2015 - 13:20
กรมอนามัย ร่วมกับ สปสช. และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพิง (Long term care) พร้อมส่งผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) รุ่นที่ 4 ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง (Long term care)
Saturday, December 27, 2014 - 09:59
กรมอนามัย ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศไทย พบร้อยละ 95 เจ็บป่วย ด้วยโรคต่าง ๆ ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน เข่าเสื่อม จัดอบรม Care manager รุ่น 2 พร้อมส่งลงพื้นที่ 24 จังหวัด ช่วยจัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
Thursday, August 7, 2014 - 18:13
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส หนุนพัฒนาคุณภาพประชากรแม่และเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ การคลอด และเลี้ยงดูให้เติบโตมีพัฒนาการสมวัย ประกาศนโยบาย 9 ข้อ เพื่อสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
Wednesday, November 20, 2013 - 08:45
พิมพ์ไทย - นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 19 พฤศจิกายน ทุกปี องค์การส้วมโลก กำหนดให้เป็น"วันส้วมโลก"  (world toilet day) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมมากขึ้น เนื่องจากเป็นสถานที่จำ
54.198.118.197

54.198.118.197
50394