นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

 • คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวเรื่อง "การรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในเด็ก : Antibiotics Smart Use in Children (ASU KIDs )" เนื่องในวัน Antibiotic Awareness Day ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปีว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก สังกัดกรมการแพทย์ ได้ศึกษาวิจัยโดยติดตามประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเด็กที่ผู้ปกครองพามารักษาด้วยอาการไข้หวัด-เจ็บคอและท้องเสีย จำนวน 400 ราย เดือนสิงหาคม-15 พฤศจิกายน 2556 ตามอาการโดยไม่จ่ายยาปฏิชีวนะให้ผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยเด็กมีอาการดีขึ้น ภายใ
  2013-11-19 11:19
 • แพทย์เตือนเด็กไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะเยอะเกิน ชี้นำไปสู่การดื้อยาส่งผลกระทบกับเด็กในระยะยาวระบุสามารถหายเองได้ใช้ 3 มาตรการลดการดื้อยาในเด็ก
  2013-11-18 19:36
 • Hfocus -หากพูดถึงเชื้อดื้อยา หลายคนคงนึกถึงผลกระทบจากการทานยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคเป็นเวลานานเกินไป หรือทานไม่ถูกวิธีตามแพทย์สั่ง จนเกิดภาวะเชื้อดื้อยา จนไม่สามารถรักษาโรคได้ ขณะที่จะหวังพึ่งการวิจัยพัฒนายาใหม่ๆคงยาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะหันไปวิจัยพัฒนายากลุ่มโรคที่มีราคาแพงมากกว่า ดังนั้น ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานด้านยาจึงหันมารณรงค์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา แต่รู้หรือไม่ว่า จริงๆ แล้วปัญหาเชื้อดื้อยามีผลกระทบมากกว่านั้น...  
  2013-11-17 09:39
 • Hfocus -ปัญหาเชื้อดื้อยา โดยเฉพาะจากการใช้ “ยาปฏิชีวนะ” ที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่มีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา แต่ดูเหมือนว่านับวันปัญหาเชื้อดื้อยานี้จะยิ่งมีความรุนแรง ส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วย ทำให้หายจากอาการป่วยช้า ต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์รุนแรงมากขึ้น ทั้งยังพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่สามารถรักษาอาการป่วยได้จากภาวะดื้อยาที่เกิดขึ้นนี้ สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้แต่เฉพาะประเทศไทยที่กำลังเผชิญปัญหานี้ แต่พบว่าทั่วโลกต่างกำลังประสบวิกฤต
  2013-11-14 13:40
 • Hfocus -หลังการประกาศสิทธิ์เหนือสิทธิบัตรยาหรือซีแอล แนวโน้มยาสามัญประเทศไทยเริ่มกลับมาดีขึ้น ทั้งความเชื่อมั่นและอัตราการใช้ แต่ในมุมมองของ ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลับมองว่าการใช้ยาสามัญรวมถึงการพัฒนาการผลิตยาสามัญยังมีอุปสรรคที่ยังคงถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
  2013-10-24 08:56
 • Hfocus -ประเด็น “ขยายอายุสิทธิบัตรยาและการผูกขาดข้อมูลทางยา” เป็นหนึ่งในความกังวลที่มีต่อการเจรจาการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป หรือ เอฟทีเอ ไทย-อียู เพราะจะทำให้เกิดการผูกขาดทางยา ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของประชาชน ด้วยเหตุนี้ที่ผ่านมา ทางภาคประชาชนจึงได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขอให้รัฐบาลรวมถึงผู้แทนเจรจาของ ไทยไม่ตอบรับข้อเรียกร้องดังกล่าว เนื่องจากมองว่าจะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวโดยคิดเป็นค่าอย่างมหาศาล
  2013-09-20 15:48
 • หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน - แว่วเสียงจากคนในแวดวงสาธารณสุขบอกว่า องค์การเภสัชกรรม (GPO) เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เปรียบดังแดนสนธยา มีเรื่องราวฉ้อฉลเกิดขึ้นแต่ก็เงียบเป็นกงล้อวัฏจักรที่ยังไม่หยุดนิ่ง งานนี้คงต้องจับจ้องอย่างหนักเพราะหน่วยงานที่แบกรับภาระเรื่องยา หนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับโดนข้อครหา ทั้งยังมีความผิดพลาดเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
  2013-09-12 08:42
 • Hfocus -สงสัยบ้างมั้ย.. ทำไมราคายาในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐ หรือแม้แต่ร้านขายยาทั่วไป จึงมีความแตกต่างกัน ทั้งๆที่ยาตัวเดียวกัน...ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่เกิดมานานและเป็นความเหลื่อมล้ำมาโดยตลอด เพราะคนรวยย่อมเข้าถึงยาได้มากกว่า เรื่องนี้ชัดเจนจากผลการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภญ.วรสุดา ยูงทอง กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศึกษาวิจัย เรื่อง ราคายา ความเพียงพอ ความสามารถในการจ่าย และองค์ประกอบของราคายาในประเทศไทย ซึ่งทำการศึกษาตั้งแต่ปี 2549 โดยสำรวจยาทั่วไปทั้งหมด 43 ชนิด ตั้งแต่การจัดซื้อยาและราคาจำหน่ายให้ผู้ป่วยที่รวบรวมมาจากโรงพยาบาลรัฐ 20 แห่ง และร้านขายยาเอกชนอีก 21 แห่ง  
  2013-09-04 13:14
 • หากยังจำข่าวครึกโครมกรณี "ยาซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม" (Pseudoephedrine) ที่สูญหายไปจากโรงพยาบาลจำนวนมาก และเชื่อว่าอาจนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด จนถูกยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 จากที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลายเป็นว่าไม่สามารถหาซื้อยาแก้หวัด ลดน้ำมูกชนิดนี้ได้อีก หากต้องการใช้ต้องเป็นแพทย์ในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ทันที
  2013-08-31 08:35
 • สหภาพ อภ.หนุน “หมอวิทิต”ฟ้องเอาผิด รมต. ด้าน “หมอประดิษฐ”ยันต้องไปรับฟังก่อน ชี้ไม่มีอำนาจเรียกพยานมาสอบใหม่
  2013-07-01 17:02
 • เปิดรายชื่อ 8 กรรมการแจงปลด “หมอวิทิต” พร้อมให้ 7 อรหันต์ นักข่าว เข้าไปฟังคำชี้แจง ซักถาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง
  2013-06-24 19:05
 • ตามที่การเจรจาเอฟทีเอไทย-สหภาพยุโรป รอบแรกที่กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยมได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกของการเจรจาที่หัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ได้ถูกฝ่ายอียูหยิบยกขึ้นหารือทันที
  2013-05-29 12:45

Pages