มะเร็งเม็ดเลือดขาว

 • คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติยา XOSPATA™ ของ Astellas สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ที่กลับมาเป็นซ้ำหรือดื้อยา และตรวจพบการกลายพันธุ์โดยใช้วิธี LeukoStrat® CDx FLT3 Mutation Assay ของ Invivoscribe
  2019-10-31 21:07
 • หมอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็ก เผยปัจจุบันมีผู้ป่วยปีละประมาณ 600 ราย ชี้ควรขยายชุดสิทธิประโยชน์บัตรทองครอบคลุมการรักษา แม้ 10 ปีที่ผ่านมาพัฒนาไปมาก
  2018-08-14 15:09
 • สปสช.จับมือ 8 ร.ร.แพทย์ ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เผย 10 ปี สิทธิประโยชน์ปลูกถ่ายเซลล์เต้นกำเนิดเม็ดโลหิต รักษาผู้ป่วยแล้วเกือบ 400 ราย ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาครอบครัว
  2018-08-05 14:33
 • "คำแนะนำจากคนทั่วไปที่ไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อน ไม่ค่อยมีความหมายสำหรับคนไข้โรคมะเร็ง แต่ถ้าคำแนะนำนั้นมาจากคนเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันมาก่อน จะน่าสนใจขึ้นมาก เพราะคนนั้นเขาเคยผ่านมาแล้ว"
  2018-01-20 10:42
 • แพทย์ชี้มะเร็งในเด็กพบได้ 1 ใน 10 ของโรคมะเร็งในผู้ใหญ่ โดยมีมะเร็งเม็ดเลือดขาวมากกว่าร้อยละ 50 รองลงมา คือ มะเร็งสมอง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมหมวกไต ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมทั้งมารดาติดเชื้อ HIV หรือบริโภคสารก่อมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์
  2018-01-07 09:45
 • HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัยการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Bortezomib Thalidomide และ Lenalidomide ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อต่อการรักษา แต่ยังไม่ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ
  2017-11-29 14:12
 • มะเร็งเป็นโรคร้ายที่มีมากกว่า 100 ชนิด สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและคร่าชีวิตผู้คนมากมาย ลูคีเมียก็เป็นมะเร็งอีกชนิดที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันโดยไม่ทันตั้งตัว ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และตรวจสุขภาพหามะเร็งระยะเริ่มแรกจะเพิ่มโอกาสการรักษาและอาจหายขาดได้
  2017-04-02 21:48
 • สปสช.จับมือ รพ.มหาวิทยาลัย เดินหน้าสิทธิประโยชน์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตต่อเนื่องปี 59 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคไขกระดูกผิดปกติ และโรคอื่นๆ ที่จำเป็น ช่วยผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูงเข้าถึงการรักษา เผย 7 ปี มีผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้ว 289 ราย
  2015-10-16 15:29
 • ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (CML) และโรคมะเร็งทางเดินอาหารชนิดจีสต์ (GIST) จำนวนกว่า 4,000 รายในประเทศไทยตลอด 12 ปีที่ผ่านมา เข้าถึงการรักษาด้วย ยาอิมมาทินิบ มีไซเลต ตามโครงการจีแพป (GIPAP) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือจ่ายค่ารักษาด้วยตนเองสามารถได้รับการรักษานี้ ระบุเป็นตัวอย่างความร่วมมือ ระหว่าง รัฐ-เอกชน นำโดย สธ. สปสช. และโนร์วาตีส เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งทั้งสองชนิด
  2015-05-08 14:06
 • บอร์ดสปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว/มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ด้วยวิธีสเต็มเซลล์ ชี้ช่วยประหยัดงบเคมีบำบัด คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น ปีงบ 57 มีผู้ป่วยได้รักษาวิธีนี้ 40 ราย ค่าใช้จ่ายรายละ 8 แสนบาท คาดปี 61 จะมีผู้ป่วยได้รับการรักษา 60 ราย มีรพ.ที่ให้การรักษาได้ทั่วประเทศ 8 แห่งที่ขึ้นทะเบียนการรักษากับสปสช.
  2013-11-24 11:21
 • บ่ายวันนี้ ( 31 กรกฎาคม 2556 ) นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
  2013-07-31 17:17
 • เป็นเวลาเกือบ 40 ปี ที่สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดการเรียนการสอนแก่นิสิตแพทย์ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พร้อมกับการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในแง่ของการรักษาผู้ป่วยสาขาโลหิตวิทยานับว่า เติบโตขึ้นมาก ดูจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นจากอดีตถึง 5 เท่า ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง เนื่องจากในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดมีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจุฬาฯ จึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางรับ-ส่งผู้ป่วยโรคเลือดจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
  2012-06-09 11:05