รัฐธรรมนูญ

 • ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการทำแท้ง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เหตุชาย-หญิงมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย และเห็นว่าเข้าข่ายกฎหมายที่ไม่เท่าทันสภาพการณ์ พร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข ด้านแพทยสภาเตรียมตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายใหญ่ที่จะมีการพิจารณาปรับปรุง
  2020-02-21 13:00
 • ภาคประชาชน ร้อง “พล.อ.ประยุทธ์” ยุติการแก้ พ.ร.บ.สสส. ชี้ขัดรัฐธรรมนูญใหม่ มาตรา 77 ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
  2017-04-28 15:43
 • สปสช.จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ “ร่าง รธน.” ก่อนลงประชามติ กรธ.แจงชัด เนื้อหาไม่ล้มบัตรทอง แถมเป็น รธน.ฉบับแรกระบุถึง “ระบบหลักประกันสุขภาพ” ทั้งสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมเปิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ แนะเนื้อหาร่าง รธน.ต้องอ่านทั้งฉบับ มองแค่มาตราเดียวไม่ได้ 
  2016-08-05 14:52
 • ปธ.กมธ.สาธารณสุข สนช. ยืนยัน ร่าง รธน.เนื้อหาไม่ล้มบัตรทอง แถมช่วยหนุนระบบสู่ความยั่งยืน แนะวิจารณ์ต้องมองภาพรวมทั้งฉบับ โยง กม.ที่เกี่ยวข้อง อย่าหยิบตีความแค่บางประโยค พร้อมระบุสิทธิบริการสาธารณสุขประชาชนยังคงอยู่ ไม่ต่างจากเดิม มอง กรธ.ระบุ “ผู้ยากไร้” เหตุหวั่นคนยากจนเข้าไม่ถึงบริการ หากอนาคตจำเป็นต้องร่วมจ่าย ส่วนการโยงประเด็นล้มบัตรทอง แค่หาประเด็นโดนใจ ปชช. ร่วมลงมติไม่รับร่าง รธน.
  2016-08-02 12:21
 • “สุดารัตน์” โพสต์ข้อห่วงใยสิทธิรักษาพยาบาลในร่าง รธน.มีชัย ข้องใจตัด “เสมอกัน” และ “ได้มาตรฐาน” เหลือเพียง “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ” ทั้งที่มีใน รธน.ปี 40 และ 50 หวั่นมาตรฐานการรักษาคนมีเงินและไม่มีเงินที่ได้จากรัฐจะต่างกัน จนระบบ 30 บาทกลายเป็นระบบอนาถา ระบุไม่มีบทบัญญัติใดใน รธน.นี้ที่จะทำให้บัตรทองมีคุณภาพจริงตามที่กล่าวอ้าง จึงขอใช้สิทธิส่วนตัวไม่เห็นชอบ
  2016-07-16 17:46
 • ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษ “รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” เผยเป็นครั้งแรกที่ได้บรรจุเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ใช้เงินคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น และทำให้ระบบนี้ยั่งยืนต่อไป ไม่ได้มีการล้มเลิกนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคอย่างที่มีคนปล่อยข่าว
  2016-07-07 13:07
 • สมัชชาสาธารณสุขปกป้องประชาธิปไตย และกลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย ตั้งข้อสังเกต 7 ประเด็นร่างรัฐธรรมนูญ 59 ลดทอนสิทธิเสรีภาพประชาชน นายกฯ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง สืบทอดอำนาจองค์กรที่มาจากการแต่งตั้ง พร้อมเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิลงประชามติ และมีความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว
  2016-06-13 15:46
 • เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยออกมา เหล่านักการเมือง นักวิชาการ เอ็นจีโอ ต่างออกมาร้องประสานเสียงว่า ร่าง รธน.ฉบับนี้สิทธิและหน้าที่ กลับอยู่ผิดที่ผิดทาง ด้านอดีตโฆษกคณะกรรมาธิการร่าง  รธน. ฉบับ อ.บวรศักดิ์ กังวลประเด็นเรื่องสิทธิสุขภาพที่เคยกำหนดให้ได้รับอย่างถ้วนหน้า แต่ร่าง รธน.ฉบับที่จะลงประชามตินี้ได้กำหนดให้เฉพาะผู้ยากไร้ ซึ่ง สุภัทรา เห็นว่าเป็นแนวคิดที่ถอยหลัง และจะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพที่เคยเป็นสิทธิ กลายเป็นโครงการสงเคราะห์เพื่อผู้ยากไร้
  2016-05-25 21:36
 • แกนนำภาคประชาชนด้านสุขภาพ ประกาศไม่รับร่าง รธน.ปี 2559 ฉบับมีชัย เหตุเนื้อหาสุขภาพแย่สุด ซ้ำล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับ รธน.ฉบับเดิม ไม่เคารพสิทธิประชาชน ไม่ศึกษารากเหง้าระบบสุขภาพประเทศ คงแนวคิดจัดแบบสงเคราะห์ผู้ยากไร้ แถมลิดรอนสิทธิภาคเอกชนและประชาชน กันไม่ให้มีส่วนร่วมจัดบริการสุขภาพ ซ้ำไม่สนใจการปฏิรูประบบสุขภาพลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมเสนอร่าง รธน.ฉบับใหม่ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพประเทศ
  2016-04-26 13:52
 • “จอน อึ๊งภากรณ์” ชี้ ร่าง รธน.ปี 59 บริการสุขภาพถอยหลังเข้าคลอง กำหนดสิทธิรักษาฟรีเฉพาะผู้ยากไร้เหมือน รธน.ปี 50 หลังประเทศไทยดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถึง 14 ปี สวนกระแสทั่วโลกชื่นชม หวั่นทำระบบ 30 บาทกลายเป็นบริการรักษาชั้น 3 เหตุผู้บริหารประเทศไม่เข้าใจ พัฒนาเศรษฐกิจต้องควบคู่การพัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึง พร้อมระบุต้องให้ประชาชนเข้าใจผลกระทบต่อบริการทางสังคม หากผ่านประชามติ รธน.ฉบับนี้
  2016-04-21 18:25
 • ปลัด สธ.กำชับบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ กว่า 3 แสนคนและ อสม.อีก 1,000,500 คน ศึกษา “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2559” ระบุเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้เตรียมพร้อมร่วมลงประชามติในเดือนสิงหาคม 2559 นี้
  2016-03-03 18:47
 • ทหารบุกยึดเวทีวิพากษ์ร่าง รธน.ที่อำนาจเจริญ หลังทนฟังเสียงประชาชนวิจารณ์ร่าง รธน.ฉบับมีชัยไม่ไหว สั่งให้ยุติการจัดงานภายใน 5 นาที ขณะที่วิทยากรในเวที ย้ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องดีกว่าฉบับปี 50 อย่าให้เป็นสุสานรวมข้าราชการ ชี้ ร่าง รธน.นี้เป็นมายากลโรงใหญ่ เหตุให้อำนาจรัฐเกินงาม ส่วนประชาชนกลับถูกลิดรอนสิทธิ  
  2016-02-13 17:10

Pages