ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย

 • ศูนย์กฎหมายสุขภาพ มธ.เปิดเวทีวิพากษ์ “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข” ชี้ สธ.ร่างกฎหมายเร่งรีบ ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ หวั่นเกิดปัญหาภายหลัง แนะยึดร่างกฎหมาย คปก.เหตุต้นร่างกฤษฎีกาพิจารณาดีแล้ว แถมมีการเปิดรับฟังรอบด้าน อดีต คปก.ระบุ เนื้อหากฎหมายละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน แถม คกก.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญสิทธิมนุษยชนเข้าร่วม ด้าน “อัยการจังหวัด” ย้ำเนื้อหาตัดสิทธิฟ้องอาญา กฎหมายอาญาไม่มียกเว้น ทั้งอาจขัดรัฐธรรมนูญภายหลังได้ ซ้ำให้อำนาจ คกก.เรียกผู้เสียหายไกล่เกลี่ย หากไม่มามีโทษหนักกว่า กมธ.ในสภาเรียกให้ข้อมูล
  2016-08-17 19:40
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคออกแถลงการณ์ แสดงความเห็นใจทั้งครอบครัวผู้ป่วยและแพทย์ เรียกร้องกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ของตนเอง หลังดองกฎหมายฉบับนี้นานถึง 8 ปี เร่งออกกฎหมายคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุขเพื่อลดการฟ้องคดีต่อแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้น
  2016-04-16 22:19
 • นักกฎหมายทางการแพทย์ชี้แพทยสภากังวล ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายเกินเหตุ เหตุในร่างกฎหมายใหม่นี้ให้ความเป็นธรรมกับผู้รักษาและผู้ป่วย ระบุการรณรงค์โดยยกมาตรา 5 มาเป็นหัวข้อหลักไม่เอาร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยไม่ให้ข้อมูลมาตราอื่นเพิ่ม ทั้งที่มีข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 6 แล้ว ชี้ปัญหาฟ้องร้องแพทย์มีไม่มากเมื่อเทียบกับคดีความทั้งหมดที่เกิดขึ้นในไทย แต่ที่ดูเหมือนมาก เพราะพูดเรื่องเดียวซ้ำๆ อยู่บ่อยๆ จนทำให้แพทย์กังวลเรื่องการรักษา และจากสถิติฟ้องร้องแพทย์พบว่า 90% เกิดจากการปัญหาการสื่อสาร
  2015-09-11 12:38
 • ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ย้ำ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข ฉบับของกมธ.คุ้มครองผู้บริโภค สปช. ช่วยลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างหมอและคนไข้ คุ้มครองทั้งแพทย์ และผู้ป่วย เผยความคืบหน้า มี 3 ร่าง ทั้งของ สบส., คปก., และกมธ.คุ้มครองผู้บริโภค สปช.ที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ต่อไป
  2015-08-08 15:22
 • บทความจาก นพ.สุธีร์ แจง 4 ข้อเข้าใจผิด ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย ชี้เจตนารมณ์ กม.ไม่ต้องการพิสูจน์ถูกผิดเพื่อเอาผิดกับบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนการขยาย ม.41 ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ไม่สามารถทำได้ เหตุกรมบัญชีกลางยัน ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนบัตรทองที่ใช้สำหรับผู้ป่วยบัตรทองเท่านั้น ยันมีผู้แทนวิชาชีพสาธารณสุข 9 คนอยู่ในคณะกรรมการ ระบุ ร่าง กม.ทั้งของ คปก. และ สธ.ผ่านการรับฟังความเห็น และปรับปรุงเนื้อหาที่เห็นแย้งแล้ว เชื่อผู้ค้านยังไม่ได้ศึกษาข้อ กม.ที่มีการเปลี่ยนแปลง วอน รมว.สธ.เร่งเสนอร่าง พ.ร.บ.เข้า ครม.เพื่อรับหลักการ ก่อนเสนอ สนช.เพื่อใช้เวทีของ กมธ.แลกเปลี่ยนอย่างเปิดเผยต่อไป
  2015-05-09 14:44
 • “นพ.อำนาจ” หวั่นเสนอร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในระบบสุขภาพ แนะชะลอและเปิดรับฟังความเห็นก่อน โดยให้ยึดตามข้อเสนอแพทยสภา 8 พ.ค.57 ที่ยืนยันไม่เห็นด้วยกับ ร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหาย เสนอทางออกโดยเห็นชอบแก้ไข ม.41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ขยายคุ้มครองทั้ง 3 ระบบแทน
  2015-01-12 12:22
 • บทความจาก อดีตกรรมการแพทย์สภา นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ที่ระบุว่า “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างการที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาในสนช. ถ้ามีการประกาศออกมาใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์มาก แพทย์หลายท่านคัดค้านกฎหมายนี้ ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ศึกษาให้ดีพอ ถ้าได้ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังจะพบว่าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายช่วยแพทย์ทุกมาตรา ร่าง พ.ร.บ.นี้จะช่วยคนไข้ที่เสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาโดยไม่ต้องฟ้อง แพทย์ไม่ถูกพิสูจน์ความผิด มีกองทุนจ่ายแทนแพทย์ และมีการสะท้อนกลับให้ปรับปรุงมาตรการเพื่อความปลอดภัย win-win ไม่ดีหรือครับ ใครช่วยตอบสิว่าไม่ดีตรงไหน เกิดผลร้ายต่อแพทย์ตรงไหน”
  2014-12-24 20:32
 • จากแนวนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศ ในด้านสาธารณสุขนั้น มีแนวนโยบายให้ปรับปรุงการให้บริการ ทั้งด้านคุณภาพและการเข้าถึงบริการให้มากขึ้นของประชาชน ได้แก่ การให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ การเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน ด้วยการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ไปช่วยให้บริการ เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปแต่จากสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งแพทยสภาได้ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรม พบว่ามีกฎหมายใหม่หลายฉบับซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงเพื่อให้การเข้าถึงบริการของประชาชนดีขึ้น ให้บุคคลากรมีความมั่นใจว่า เมื่อให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถแล้วจะไม่ต้องถูกเป็นจำเลยในศาล 
  2014-12-18 10:08
 • ประเด็นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง นอกจากจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นประเด็นหาเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาแล้ว ในส่วนของสภาปฏิรุปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข ก็ได้กล่าวถึงข้อเสนอหนึ่งเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุขว่า ต้องมีการคุ้มครองทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วย ซึ่งก็นำไปสู่การคัดค้านของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ขณะที่ฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยืนยันชัดเจนว่า กฎหมายนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งแพทย์และผู้ป่วย ส่วนประเด็นที่ค้านกันนั้น ขอให้ศึกษาให้ละเอียด เนื่องจากมีหลายเรื่องที่เป็นการเข้าใจผิด
  2014-12-18 09:38
 • อจ.แพทย์ มศว ไม่เห็นด้วยคำแถลงแพทยสภาคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ โต้ทุกประเด็น ชี้จงใจบิดเบือน และให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหลายประการ ข้องใจออกมาแถลงช่วงเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา เหมือนจงใจหาเสียง และหยิบเอาประเด็นกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายมาสร้างความกลัวให้แพทย์ ยันกฎหมายนี้เป็นประโยชน์ต่อแพทย์และผู้ป่วย วอนแพทย์ศึกษาให้ดี ก่อนตกเป็นเหยื่อ ชี้เคยคัดค้านมาก่อน จนเมื่อศึกษาอย่างละเอียดจึงพบว่าเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และผู้ป่วยอย่างไร
  2014-12-13 15:24
 • ‘นพ.ไพโรจน์’ อดีตรองเลขาธิการแพทยสภา ยืนยัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย ช่วยแพทย์ทุกมาตรา ติงแพทยสภาทำสังคมเข้าใจผิด เผยเสียดาย หาก ร่าง พ.ร.บ.นี้ ไม่ผ่านสนช. ด้วยเหตุจากแพทย์คัดค้าน ทั้งที่ควรจะสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.นี้ด้วยซ้ำ เผยถ้าจะมีข้อเสีย ก็มีอยู่ข้อเดียว คือ รัฐบาลต้องเสียเงิน แนะแพทย์ศึกษาให้เข้าใจก่อนแสดงความเห็น
  2014-12-12 13:11
 • กลุ่มพลังแพทย์ ประกาศ ขอโอกาสทำงานพัฒนาวิชาชีพแพทย์ กระตุ้นหมอให้ใช้สิทธิ์เพิ่ม ยันจุดยืนคัดค้าน “ร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข” หนุนขยาย ม.41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการรักษา ยกระดับคุณภาพชีวิตหมอ
  2014-12-11 14:52

Pages