วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์

 • สมาคมปราบวัณโรคประกาศผลทุนสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการดูแลและควบคุมวัณโรค (TB Grant 2018) มุ่งสร้างแรงพลังขยายผลในชุมชนเพื่อหยุดยั้งวัณโรคตามนโยบาย WHO
  2019-04-11 14:01
 • สมาคมปราบวัณโรคเปิดตัว “โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค” เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการยุติวัณโรค พร้อมยกกรณีศึกษาโครงการจากการรับทุน TB Grant เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างโมเดลบูรณาการเชิงรุก หวังสร้างแรงบันดาลใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับวัณโรคฯ เพื่อมุ่งลดอัตราการเกิดวัณโรคตามเป้าหมายของ WHO
  2018-07-14 23:05
 • สธ.ร่วมกับ กทม.และ สปสช.เขต 13 เตรียมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเด็กหญิง ป.5 กว่า 3.3 หมื่นคน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มเข็มแรก ส.ค.นี้
  2017-07-21 16:48
 • การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (PP Excellence Forum 2017) วันที่ 30 มี.ค.2560 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีเวทีการนำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best practices) โดยเขตสุขภาพ ที่ 1 – 13 
  2017-04-17 23:03
 • รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. ฉายภาพความยุ่งเหยิง-อุปสรรคพัฒนาระบบสุขภาพเมืองกรุง เผย มีหน่วยบริการหลากหลายสังกัดแยกส่วนกันทำงาน-ไม่เคยคุยกัน นำไปสู่ความสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ระบุ คนกรุงมีวิถีชีวิตหลากหลายมาก นำไปสู่ความต้องการบริการสุขภาพที่แตกต่าง กังวลการคิดระบบเพื่อมารองรับไม่ง่าย
  2017-01-05 15:02
 • นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ ภายหลังกระทรวงสาธารณสุข ออกมาระบุว่าทั้งประเทศพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 43,609 ราย เสียชีวิต 50 ราย มียอดผู้ป่วยมากกว่าปี 2555 เกือบ 3.1 เท่า ว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี 2556 ถึงเดือน ส.ค.จำนวน 7,133 ราย แต่ตัวเลขยังใกล้เคียงกับยอดของเดือน ส.ค.ในปี 2555 ซึ่งทั้งปีที่แล้วมียอดผู้ป่วยทั้งหมด 10,081 ราย จึงมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ยอดผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น อาจจะถึง 1 หมื่นรายในช่วงสิ้นปีได้ โดยเฉพาะในเดือน ก.ค.ถึงเดือน ส.ค.
  2013-08-20 09:31
 • นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพ มหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากที่ในช่วงเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา มีปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อทรายอะเบท ที่ได้สั่งซื้อไปจำนวน 200,000 ถุง แต่ได้รับจัดสรรมาไม่ครบ เนื่องจากมีความล่าช้าในการผลิต เนื่องจากตามระเบียบจะต้องจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรมเพียงแห่งเดียว เช่นเดียวกัน ทั่วทั้งประเทศ ล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ รับจัดสรรมาครบตามจำนวนแล้ว และได้กระจายทรายอะเบทไปยังศูนย์สาธารณสุขทั่วกรุงเทพฯ ในลอตล่าสุด 100,000 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชน เพื่อทำลายลูกน้ำในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งตลอดปีงบประมาณ 2556 นี้
  2013-07-17 07:47