วัคซีนไข้เลือดออก

 • อย.แก้ไขคำเตือนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ไม่แนะนำให้ฉีดในคนที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัสมาก่อน เหตุจะทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกรุนแรงมากขึ้น และข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเฉพาะในผู้ที่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนเท่านั้น
  2018-05-01 12:19
 • กรมควบคุมโรค เผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวกับการป้องกันวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ย้ำยังเป็นวัคซีนขึ้นทะเบียน แต่ไม่ได้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กไทย จำเป็นต้องใช้ภายใต้ข้อแนะนำของแพทย์ แนะป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายดีที่สุด
  2017-12-16 11:47
 • “หมอปิยะสกล” เตือนคนไทยอย่าตื่นตระหนกวัคซีนโรคไข้เลือดออก เหตุคนไทยส่วนใหญ่เคยถูกยุงกัด มีภูมิต้านทานแล้ว พร้อมระบุไทยเน้นกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยังไม่ใช้วัคซีนเป็นมาตรการป้องกันหลัก เหตุยังต้องศึกษาพัฒนาต่อไป
  2017-12-07 14:26
 • กรมควบคุมโรค เตรียมประชุมหารือและทบทวนข้อมูลในคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อพิจารณาการนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้ป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย หลังกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์สั่งระงับใช้ ระบุวัคซีนไข้เลือดออกยังไม่บรรจุในวัคซีนพื้นฐานของไทย เหตุยังมีข้อจำกัดป้องกัน ต้องพิจารณาข้อมูลทางระบาดวิทยา ผลกระทบทางสาธารณสุข และความคุ้มค่า
  2017-12-06 15:34
 • กรมควบคุมโรค วัคซีนไข้เลือดออกยังไม่บรรจุในวัคซีนพื้นฐานที่รัฐให้บริการประชาชน สธ.ยังต้องพิจารณาใช้วัคซีนในวงกว้าง ประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนนี้ต้องจ่ายเอง จนกว่าจะบรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐาน พร้อมระบุ 4 กลุ่มเสี่ยงห้ามใช้ มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร ส่วนประชาชนทั่วไป ควรให้แพทย์สั่ง
  2017-01-25 11:18
 • ทาเคดาเริ่มทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกเดงกีทดลองระยะที่ 3 ในประเทศไทย ครอบคลุมเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุระหว่าง 4 – 16 ปีประมาณ 20,000 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันไวรัสเดงกีทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยไม่คำนึงว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่
  2016-09-14 14:56
 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของมหิดล ผ่านการทดสอบในคนระยะที่ 1 แล้ว คาดอีก 5 ปีวางจำหน่าย ชี้ใช้เทคนิคการผลิตต่างจากของบริษัทเอกชน ครอบคลุมไวรัสสายพันธุ์ย่อยมากกว่า และกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นานกว่า
  2016-03-03 16:10
 • เม็กซิโกถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศใช้ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกหรือ "เดงวาเซีย" (Dengvaxia) อย่างเป็นทางการ โดยมีหลายประเทศที่ให้ความสนใจในประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนดังกล่าว ในการนำมาใช้ป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมทั้งประเทศไทยเอง
  2016-02-15 15:50
 • นสพ.คมชัดลึก-เม็กซิโกประเดิมไฟเขียววัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก หวังช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยในประเทศกว่า 100 รายต่อปี และอีกหลายล้านคนทั่วโลก
  2015-12-16 14:24
 • ไทยจับมือ 4 ปท.อาเซียนวิจัย'วัคซีนไข้เลือดออก'พบป้องกันไวรัสเดงกี 4 สายพันธุ์ ถึง 56.5% ลดความรุนแรง 88.5% แพทย์เตือนหญิงมีประจำเดือน-ตั้งครรภ์ระวังป่วย
  2014-07-25 10:56
 • กรุงเทพธุรกิจ - โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจาก ยุงลายเป็นพาหะของโรค นอกจากเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกอีกด้วย โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนและร้อนชื้น พบว่าในแต่ละปีทั่วโลกจะพบผู้ติดเชื้อประมาณ 400 ล้านคน ทว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกราว 3 พันล้านคน กลับตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกัน การติดเชื้อ หรือแม้แต่ยาในการรักษา เนื่องจากขั้นตอนการพัฒนาวัคซีน ยังมีข้อจำกัด แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการ พัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันอย่างหนัก แต่ก็ยังไม่ประสบ ความสำเร็จ
  2013-12-12 13:10
 • นักวิจัย ม.มหิดล เผย!!ไทยสามารถพัฒนาวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคไข้เลือดออกได้สำเร็จแล้ว เสียแต่ยังไม่มีโรงงานผลิตวัคซีนทดสอบเป็นของตัวเอง  จึงจำเป็นต้องร่วมทุนกับญี่ปุ่นและอินเดีย เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม  ย้ำ!หากไทยจะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านวัคซีนในอาเซียน รัฐบาลและผู้นำประเทศต้องเห็นความสำคัญของงานวิจัยด้านวัคซีน ต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  2013-07-31 11:51

Pages