ศิริราช

 • รพ.ศิริราช แจงกรณีรถพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เผยใช้เพื่อลดระยะเวลาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน มีการตรวจเบื้องต้น ก่อนส่งให้ต้นทาง ระบุ 15 ก.พ.-25 เม.ย.เป็นช่วงทดสอบระบบใช้งาน ก่อนให้บริการเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมง 26 เม.ย.นี้
  2018-02-28 14:38
 • อธิบดีกรมบัญชีกลางแจง ปม 13 รพ.รัฐระดับตติยภูมิ หวั่น กม.จัดซื้อใหม่กระทบซื้อยาเวชภัณฑ์กลุ่มซับซ้อน ระบุ รพ.กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติการจัดซื้อเองได้ แต่ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว
  2017-08-19 18:38
 • 13 รพ.รัฐระดับตติยภูมิ ทั้ง ‘ศิริราช รามาฯ จุฬา ธรรมศาสตร์ วชิรพยาบาล ฯลฯ’ ยื่นหนังสือถึง รมว.คลัง ระบุ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่กระทบจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ใน รพ.ระดับตติยภูมิ เหตุยังไม่มีเกณฑ์รองรับ หากจัดซื้อหวั่นมีโทษอาญา แจงผู้ป่วยของ รพ.ส่วนใหญ่เป็นโรคซับซ้อน รักษายาก จำต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเพาะเจาะจง มูลค่าสูง หากไม่เตรียมการรอบคอบ จะทำให้ไม่สามารถจัดซื้อให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ ซ้ำเติมความเจ็บป่วย
  2017-08-19 17:47
 • ​คณะแพทย์ฯ ศิริราช จับมือสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงนามความร่วมมือพัฒนาวิจัยด้านการแพทย์ครั้งแรกของไทยโดยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน รองรับการแข่งขันในระดับสากล
  2017-07-29 12:56
 • กรมบัญชีกลางร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  2017-07-25 17:00
 • “นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต” ผอ.รพ.ตากใบ คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทย์ศิริราชประจำปี 59 เป็นแพทย์ที่เกิด เติบโต ศึกษา และกลับมาพัฒนาบ้านเกิด เป็นทั้งแพทย์และผู้อำนวยการ รพ.ตากใบ มาเกือบ 30 ปี สามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้ต่อเนื่อง ทั้งที่มีข้อจำกัดหลากหลาย และอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
  2017-03-09 12:58
 • ผลสำรวจซูเปอร์โพล ประชาชนระทมทุกข์ใช้บริการ รพ.ของรัฐ รอคิวนาน แพทย์ไม่ใส่ใจรักษา เมื่อให้จัดอันดับ รพ. ศิริราช อันดับหนึ่ง ตามมาด้วย รพ.รามาอันดับสาม รพ.ราชวิถีและ รพ.จุฬาฯ ได้เท่ากันอันดับ 3 “นพดล กรรณิกา” วอนหน่วยงานรัฐ ใส่ใจความรู้สึกประชาชน นำไปแก้ไข เพิ่มประสิทธิภาพการบริการอย่างบูรณาการ
  2017-02-28 12:30
 • รพ.ศิริราชขาดแคลนเลือดสำรองกรุ๊ป โอ ชวนบริจาคเลือด เพื่อให้มีเลือดเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยโดยไม่ต้องกังวล เพื่อดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช โดยที่ไม่ต้องขอรับจากสภากาชาดไทยที่ต้องกระจายเลือดให้กับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ
  2016-10-13 08:25
 • ศิริราชประกาศรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทปี 59 “นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร” ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นผู้ได้รับรางวัลคนที่ 42 เป็นแพทย์ที่ทำงานในภูมิลำเนา เกิด เติบโต ศึกษา และกลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ทำหน้าที่แพทย์ตั้งแต่จบการศึกษาที่ รพ.แห่งเดิมเป็นเวลาเกือบ 30 ปี เป็นทั้งแพทย์และ ผอ.รพ.มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ รพ.ต่อเนื่อง และรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2016-06-30 14:54
 • สธ.หนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปฏิรูประบบการแพทย์และสาธารณสุข เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมร่วมเดินหน้านโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มมูลค่าทางนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีและธุรกิจสุขภาพ พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการแพทย์แผนไทย ด้วยภูมิปัญญาไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการแพทย์ไทย พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เนื่องจากร้อยละ 41 ของ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นค่ายา
  2016-06-14 16:13
 • ผู้สูงวัยเสี่ยงโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค ระบุปี 2563 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.3 กรมการแพทย์จับมือศิริราชพยาบาลอบรมบุคลากรทางการแพทย์จัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย แนะผู้สูงอายุเลือกบริโรคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หมั่นฝึกจิต สมาธิเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ หางานอดิเรกหรือกิจกรรมที่สมกับวัย เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงความเครียด ควันบุหรี่ ควันไฟ สารเคมี สุรา และสิ่งเสพติดต่างๆ
  2015-10-19 13:57
 • อาการเวียนหัว แขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก พูดไม่ชัด ตามพร่า มัวมองเห็นไม่ถนัด มีภาพซ้อนไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เพราะสัญญาณเหล่านี้อาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้หากไม่รีบรักษา แพทย์ชี้เบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิต ต้นเหตุหลักแนะลดปัจจัยเสี่ยง หวาน มัน เค็ม เหล้า บุหรี่ ป้องกันได้
  2015-10-04 20:33

Pages