สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

 • การชุมนุมของมวลมหาประชาชนไม่ว่านัดใหญ่หรือนัดเล็ก เครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์และชมรมแพทย์ชนบทได้การนำทีมอาสาออกมาทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของมวลมหาประชาชนอย่างสม่ำเสมอมาตลอดสองเดือนที่ผ่านมา และมีจุดยืนที่ชัดเจน พร้อมที่จะเคียงข้างและเป็นกองหนุนมวลมหาประชาชนจนกว่าจะได้ชัยชนะ ชูคำขวัญ "ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง" และยืนหยัดในแนวทาง "การเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการลาออก เพื่อเปิดทางสู่การปฏิรูป" คำถามที่น่าสนใจก็คือ ทำไมวิชาชีพสุขภาพทุกสาขาอาชีพในเกือบทุกองค์กรทุกเครือข่ายมีความเห็นและจุดยืนที่ตรงกันอย่างเป็นเอกฉันท์
  2014-01-14 10:39
 • การชุมนุมทางการเมืองเมื่อมีการสร้างกระแสจนสามารถระดมมวลชนมาได้จำนวนมาก แรงกดดันที่มีต่อฝ่ายผู้กุมอำนาจรัฐก็จะมีมากขึ้น การบัญญัติศัพท์ว่าเป็นการเคลื่อนไหวนั้นถูกต้องแล้ว เพราะมวลชนต้องเคลื่อนไหวจึงมีพลัง ยิ่งมีการเคลื่อนไหว การเดิน การกดดัน ก็จะยิ่งมีพลัง แต่โอกาสที่จะเกิดการปะทะก็ย่อมจะมีมาก การแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การชุมนุมจึงมีความสำคัญ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย
  2013-12-10 18:35
 • กระทรวงสาธารณสุขในยุครัฐมนตรี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ และปลัดกระทรวง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ มีการชูธงการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขในหลายด้าน และหัวใจประการหนึ่งซึ่งเป็นกลไกใหม่ที่จะสถาปนาให้มีความสำคัญขึ้นมาคือ "เขตสุขภาพ"
  2013-10-08 11:32
 • การโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขแบบสายฟ้าแลบในการประชุมครม.เมื่อวันที่13 ส.ค. 2556 ที่ผ่านมานั้นสะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหลายประการแต่หากจะให้สรุปสั้นๆ ก็ชัดเจนว่า การโยกย้ายครั้งนี้เป็นผลจากศึก P4P เป็นการจัดทัพเพื่อเตรียมการทำศึกสงครามโดยแท้ เพราะคัดคนที่ภักดีและสั่งได้มาคุมกำลังในกรมกองสำคัญในเมืองหลวงที่นนทบุรีไว้ทั้งหมด
  2013-08-31 08:54
 • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคที่เริ่มเดินหน้าเต็มตัวในปี 2545 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบสุขภาพและการรักษาโรคแก่คนไทยเกือบทุกคน  ในท่ามกลางความเจริญทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทุกคนควรต้องมีหลักประกันสุขภาพเพราะค่าใช้จ่ายทางการแพทย์นั้นแพงมาก แม้แต่เศรษฐีก็ยังอาจล้มละลายได้ และเมื่อคนไทยกว่า 99% มีหลักประกันสุขภาพ ภาวะเสี่ยงต่อการล้มละลายก็มาอยู่ในมือของโรงพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในชนบท
  2013-08-13 08:22
 • เมื่อโลกเปลี่ยนไป เสรีภาพมีมากขึ้น สังคมที่เล็กและแคบที่อยู่ในสายตาของคนในครอบครัวและชุมชนเช่นในอดีตไม่มีอีกต่อไป กรอบจารีตที่เคร่งครัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามเทคโนโลยีและตามกระแสการบริโภคแห่งทุน การตั้งครรภ์ในภาวะที่ไม่พร้อมหรือหรือจากความผิดพลาดในการคุมกำเนิด ทำให้นำมาสู่การตัดสินทำแท้งเถื่อน โดยผู้หญิงจำใจต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นเองโดยไม่มีทางเลือกมากนัก
  2013-07-09 10:02
 • กระแสข่าวการคัดค้านการจ่ายเงินตามภาระงานของกระทรวงสาธารณสุขจากแพทย์ ทันตแพทย์ และสหวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนนั้นอาจไม่ง่ายที่จะทำความเข้าใจว่า ทำไมกระทรวงจ่ายเงินตามภาระงาน ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ซึ่งฟังดูก็เป็นหลักการที่ดี แต่ไฉนพวกหมอจึงมีการคัดค้านอย่างกว้างขวางเช่นนี้
  2013-04-16 09:45
 • วัตถุประสงค์สำคัญของเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย หรือเบี้ยกันดาร คือ การสร้างแรงจูงใจให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ทำงานในชนบทให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อการคิดคำนวณอัตราการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จึงใช้ปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ ความกันดารของพื้นที่ และจำนวนปีที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชน
  2013-04-08 12:52
 • ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการจัดแถวองค์กรตระกูล ส.ให้เข้ามาอยู่ในการสั่งการของรัฐบาล โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
  2013-03-12 11:27
 • ความตื่นตัวในเรื่องสาธารณสุขกับการเข้ามาของประชาคมอาเซียนหรือ เออีซี เป็นนโยบายหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของเจ้ากระทรวงสาธารณสุข เพราะในอนาคตเมืองไทยจะมีการผสมปนเปของคนในชาติอาเซียนเข้ามาทำงานและอยู่อาศัย ประเด็นการรักษาพยาบาลยามป่วยไข้ การควบคุมโรคระบาด การจัดระบบหลักประกันสุขภาพแก่คนเหล่านี้
  2013-01-15 10:30
 • ระบบสุขภาพไทยที่มีกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขนั้น ถูกรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรแช่แข็งอย่างเงียบๆ ด้วยการไม่เพิ่มงบในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นเวลา 3 ปี ทั้งๆ ที่โรงพยาบาลมีรายจ่ายเพิ่ม เงินเดือนเพิ่ม ภาระผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่รัฐบาลแช่แข็งระบบสุขภาพภาครัฐนั้น รัฐบาลกลับมีนโยบายส่งเสริมการเติบโตของภาคเอกชนภายใต้นโยบายเมดิคัลฮับ หวังดึงดูดชาวต่างชาติระดับวีไอพีเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งกำลังส่งผลต่อการเกิดสมองไหลออกจากภาครัฐตามมา
  2012-12-11 08:39
 • ค่าใช้จ่ายของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนั้นสูงกว่าระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรสามสิบบาทถึง 4 เท่า ทั้งที่ทั้งสองระบบต่างก็อาศัยงบประมาณแผ่นดินจากเงินภาษีประชาชนเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะระบบสวัสดิการข้าราชการนั้นเป็นระบบงบปลายเปิดเบิกได้ไม่อั้น  แม้งบที่ตั้งไว้จะหมดก็ล้ำมาใช้งบกลางได้เสมอ แม้ในปัจจุบันการเบิกยานอกบัญชีจะมีวางระบบให้แพทย์ต้องรับรองให้เกิดยุ่งยากมากขึ้น แต่ก้ไม่ทำให้การสั่งจ่ายยานอกบัญชีของแพทย์ลดลง
  2012-11-06 11:23

Pages